Blog Image

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

België ondertekent anti-kernwapenverdrag niet…

Politiek Posted on Fri, September 22, 2017 08:42:43

Aan de Ieperse gemeenteraad
werd tijdens de zitting van 3 juli een motie voorgesteld, onder impuls van
Groen, om een
dringende oproep te doen aan de Belgische Regering, om alles in het werk te
stellen om te garanderen, dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer
gebruikt zouden worden. Met die motie zou de Belgische Regering gevraagd worden
zijn verzet te staken en op een constructieve wijze mee te werken aan het tot
stand komen van een verbodsverdrag voor kernwapens. Die motie zou vervolgens overgemaakt
worden aan de bevoegde ministers en aan het Belgisch parlement. De motie zou
eveneens verstuurd worden naar de Belgische burgemeesters die lid zijn van
Mayors for peace, met het voorstel om een gelijkaardige motie aan de Belgische
Regering te bezorgen. Op één raadslid na, stemden alle gemeenteraadsleden
hiermee in. Ikzelf was het enige raadslid dat deze motie heb tegengestemd.
Terwijl ik argumenteerde waarom ik niet mee wou stappen in dit utopisch
fabeltje, voelde ik de afkeurende blikken van de overige raadsleden door me
heen dringen. Het kon me niet deren, want ik ben er tot op heden van overtuigd
dat mijn argumenten terecht zijn. Als “de goeie” ontwapenen hebben enkel “de
slechte” nog de kernwapens.
De
vrede is er door een evenwicht dat bestaat en waarvan afschrikking een reëel
bestanddeel is. We moeten vreedzaam maar weerbaar zijn!
Vrede
is een werkwoord, aan vrede moet elke minuut van de dag gewerkt worden. We
ervaren allemaal dat vrede zelfs in onze directe omgeving niet altijd en overal
werkt.
Hopen
dat wereldmachten, wereldleiders, zich zullen schikken naar de vraag om hun
kernwapens op te bergen, lijkt me dan ook naïef. Uit de vele oorlogen werden
nog steeds geen lessen getrokken en dat zal wellicht altijd zo blijven. Al
wapperen er nog duizenden vredesvlaggen, al schreeuwen nog duizenden
vredesactivisten om vrede…het is tevergeefs.
Dromen
over vrede is mooi maar weet dat de meeste dromen bedrog zijn.

Als
ik nu lees dat België het antikernwapenverdrag niet ondertekent heeft, dan kan
ik concluderen dat deze motie inderdaad geen enkele, maar dan ook geen enkele,
impact heeft gehad op de beslissing van de regering. Of wat hadden de
pacifistische luchtkastelenbouwers nu gedacht? Dat de regering, de NAVO, enz zouden sidderen en beven of onder de indruk zouden
zijn van één of meerdere moties die vanuit de gemeenteraden zouden ingediend
worden?
Deze
motie is een al even grote flop als de oproep vanuit het Vredesfonds en Stad
Ieper om op 21 september de vredesvlag uit te hangen. Slechts een paar
enkelingen, de gekende “tien man en een paardenkop”, gaven hieraan gevolg.
Misschien
kunnen ze beter de bakfiets nemen en een ritje maken doorheen de vredesstad en
hun ogen eens goed opentrekken om te zien hoe onze stad aan het evolueren
is…Lijkt me veel nuttiger dan idiote moties in te dienen en met vredesvlagjes
zwaaien…Slechte staat van de voetpaden St-Janshospitaalstraat Ieper

Politiek Posted on Thu, September 14, 2017 08:32:07

In augustus heb ik via een Schriftelijke Vraag aan het Schepencollege de
erbarmelijke staat van de voetpaden in de Sint-Janshospitaalstraat aangekaart
en gevraagd om daaraan iets te doen. Wetende dat daar heel wat bejaarden wonen,
die vaak slecht te been zijn, moeten valpartijen door de slechte staat van de
voetpaden maximaal voorkomen kunnen worden.

Gisteren
kreeg ik volgend antwoord: “deze site is geen openbaar domein maar is privaat
domein van het OCMW zij het met een (semi-)publiek karakter, wat evenwel geen
reden is om niet te herstellen.
Een
jaar of 5 terug moeten er op deze site gaswerken uitgevoerd geweest zijn in
opdracht van het OCMW. Deze kabelwerken hebben de staat van de pleintje en
kleine straatjes niet verbeterd.
Daarnaast
is het gebruik door wagens in de laatste tijd hier aanzienlijk gestegen wat de
gevolgschade natuurlijk ook verergerd.
De
technische dienst heeft hier in de laatste paar maanden reeds plaatselijke
herstellen uitgevoerd, zij het dat dit eerder voorlopige en niet echt duurzame
onderhoudswerken zijn. Een grondige aanpak is bijgevolg aangewezen maar vergt
een serieuze investering. Gekeken wordt om hiervoor een raming op te maken en dit
mee te nemen in de budget- en/of meerjarenplanvoorstellen van het OCMW.
In
afwachting hiervan zal gekeken worden om maatregelen te treffen en bijkomende plaatselijke
herstellingen uit te voeren”.
Ik
heb de boodschap overgebracht aan de bewoners die mij gecontacteerd hadden en
samen met hen volg ik de situatie op.Nieuws over de wissel in de Ieperse Vlaams Belang-gemeenteraadsfractie

Politiek Posted on Sun, September 10, 2017 15:21:25

Op
maandag 4 september kwam 1 van de 2 Vlaams Belang-zitjes vrij in de Ieperse
gemeenteraad. Het ontslag was absoluut geen verrassing en dus wist ik al enkele
maanden wie van de opvolgers al dan niet bereid zou zijn om het mandaat op te
nemen. De procedure voor de effectieve opvolging heeft echter een valse start
genomen want de voorgedragen persoon, Saskia Dehollander (6de
opvolger), voldoet niet aan alle voorwaarden die opgelegd worden via het
kiesdecreet. Dit kregen we donderdag te horen via de stadssecretaris. We waren
de dag voordien nog bij hem geweest om het administratieve gedeelte in orde te
brengen en we gingen er allen van uit dat alles in orde was. Bij nader toezicht
door de stadsdienst is gebleken dat zij niet voldoet aan de voorwaarden. In rechtspraak van de Raad van State wordt gesteld dat: Uit de art. 8, 3°, 9, 57 en 58, 1e
lid, LPK (Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet) blijkt dat betrokkene, om te
voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en toegelaten te worden
tot de eedaflegging als gemeenteraadslid tot de dag van de
installatievergadering van de gemeenteraad, onafgebroken in de
bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven moet zijn geweest.

Saskia is korte tijd woonachtig
geweest in Poperinge waardoor haar rechten als opvolger aldus vervallen zijn.
Vlaams Belang moest dus op zoek naar een andere opvolger. Omdat bij de pakken
blijven zitten geen optie is, heb ik meteen de andere opvolgers gecontacteerd (vanaf
de 7de opvolger) en met resultaat. Sedert vrijdag, dus de dag nadat
ik te horen had gekregen dat Saskia niet kan zetelen, heb ik de vervanger gevonden
die bereid is het mandaat op te nemen. Ik ben niet van plan om de naam van de
opvolger vrij te geven vooraleer de stadsdienst mij zwart op wit kan bevestigen
dat het conform het kiesdecreet is. Eén keer een opdoffer krijgen is meer dan
genoeg!

Het is nu aan de stadssecretaris om
de administratieve molen terug in gang te zetten en zodra de nodige formulieren
binnen zijn en ten gronde gecontroleerd, zal ik de naam van de opvolger
vrijgeven.

Ik hoef je niet te zeggen dat het
zowel voor Saskia als voor mezelf een ferme opdoffer geweest is maar als
gewezen VNJ’ers trokken wij ons op aan de levenswet van onze jeugdbeweging van
weleer. Ik wil onze levenswet bij deze graag eens met jullie delen:

“Wees moedig,
vooral bij nederlaag
Wees trots te dienen, in eerbied en vreugde
Wees wilskrachtig, overwin uzelf
Wees trouw in de strijd voor onze eigen aard
Wees tuchtvol en gehard als een jong soldaat
Wees als kameraad een voorbeeld en steun
Wees edelmoedig, geef je zonder meten
Wees oprecht, want waarheid is plicht
Wees rechtvaardig, zoals uw eer het eist
Zo strijden wij samen, God ter ere, ons volk ten bate”.

Concreet komt het erop neer dat deze
tegenvaller voor Saskia niet het einde van haar ambitie is want Saskia zal bij
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de derde plaats innemen op de
verkiezingslijst.40 jaar VLAAMS BELANG!

Politiek Posted on Wed, August 30, 2017 16:52:28

Hoera,
hoera, hoera….op 1 oktober vieren wij het 40 jarig bestaan van onze partij.
Uiteraard gaan we met een delegatie vanuit Ieper met de gratis bus naar
Antwerpen om daar samen met partijgenoten uit andere steden te feesten.

Naast
enkele korte toespraken van oa onze kopman Filip Dewinter en onze Nationale
Voorzitter Tom Van Grieken zal er ook een ruim aanbod zijn aan kinderanimatie,
livemuziek en “spijs en drank”.

Ik
reken op jullie aanwezigheid om er samen een gezellige dag van te maken!
Schrijf jullie daarom snel in via volgende link: http://www.vlaamsbelang.org/40jaar/Bloemenronde na de IJzerwake

Vrije tijd Posted on Wed, August 30, 2017 15:22:13

Naar
jaarlijkse gewoonte werden maandag de bloemen en kransen afkomstig van de
bloemenhulde tijdens de IJzerwake door mama en ik bij de heldenhuldezerkjes in
de Westhoek gelegd. We hadden echter bloemen tekort om er overal te leggen en
dus moesten we wat schipperen.

We
vertrokken rond 8u met de rondrit en het werd al snel voelbaar dat we een warme
dag tegemoet gingen. Met volgeladen
wagen en blazende airco baanden we ons een weg naar de verschillende
begraafplaatsen waaronder Jonkershove, Zonnebeke, Ieper, Vlamertinge, Stavele,
Lo, Beveren aan de IJzer, Oostvleteren, Hoogstade, Oeren, Watou en Alveringem.We kwamen op plaatsen terecht waar ik vaak
maar 1 keer per jaar passeer. Maar geef toe, de landelijke wegen hebben ook hun
bijzonderheden zoals hier met de verplaatsing van een boer met paard en kar…

De
zerkjes zelf lagen er meestal proper bij maar de beplantingen errond zouden
toch eens ferm gesnoeid mogen worden. Feitelijk zouden wij voor het neerleggen
van de bloemen, eerst eens de snoeischaar en hark moeten bovenhalen.

In
Stavele kwamen we tot de vaststelling dat het zerk van Maurice Deloz verdwenen
is. In de plaats daarvan stond een paal met naam en afbeelding van het zerk.
Ondertussen heb ik de burgemeester van Alveringem om verduidelijking gevraagd want
ik wil toch weleens weten of en wanneer er een nieuw heldenhuldezerkje komt.

Dit
jaar hebben we onze Cyriel Verschaeve eens extra in de bloemetjes gezet na de
commotie van de voorbije dagen. Daarmee maken wij duidelijk dat wij hem blijven
eren en ons niet laten manipuleren door de politiek-correcte massa.

Een
uitgebreid verslag van de bloemenronde zal te lezen zijn in het tijdschrift van
IJzerwake. Ook u kan een gratis proefnummer aanvragen via volgende link: http://www.ijzerwake.org/index.php/algemeen/ijzerwake-magazineEen terugblik op het voorbije IJzerwake-weekend

Politiek Posted on Wed, August 30, 2017 13:33:37

Ik
had er reeds lang naar uitgekeken en eindelijk was het zover (maar ondertussen
alweer achter de rug…): het IJzerwake-weekend. Niettegenstaande de plechtigheid
zelf de zondag doorgaat, waren wij met de vriendenkring al samen vanaf de
vrijdag. Het was een gezellig samenzijn met vrienden onze vrienden van ver en
minder ver. We hebben er met volle teugen (letterlijk en figuurlijk) van
genoten en het heeft me deugd gedaan om mijn mentale batterijen nog eens wat
bij te laden. Het besef dat ware vriendschap zo uniek is, is hartverwarmend.
In
de nacht van zaterdag op zondag werd ik op de terugweg naar huis nog
tegenhouden voor een alcoholcontrole maar dit is probleemloos verlopen en er
stond een grote S van safe op het schermpje te lezen. Ik besef maar al te goed
dat autorijden en drinken niet samengaan. Ik vroeg nog een BOB-sleutelhanger
maar die zijn blijkbaar niet meer beschikbaar in onze politiezone.

En
zondag was het dan de grote dag. Als bestuurslid en verantwoordelijke voor de
pendeldienst had ik een superdrukke dag voor de boeg. Om 6 uur stond ik al bij
de bakker om de ontbijtkoeken voor de mensen van het Vlaamse Kruis af te halen.
Aangezien zij zoals elk jaar vanuit het verre Limburg gekomen waren om ten dienste
te staan, verwelkomen wij hen met plezier met een lekker ontbijtje. Eigenlijk
is het best wel zielig dat wij beroep moeten doen op de Limburgers terwijl er
in de thuisstad Ieper een VK-afdeling is. Maar ach, de Ieperse VK-afdeling wou
destijds niet op onze vraag om aanwezig te zijn ingaan wat aantoont hoe
bekrompen van mentaliteit sommigen zijn.

Rond
8u stond was ik ter plaatse in Steenstraete en kon het ontbijt dus klaargezet
worden. Daarna deed ik de nodige coördinatie van de pendeldienst. Tegen dat de
eerste bussen toekwamen, stonden alle chauffeurs klaar om zij die dit wensten
naar de weide te voeren. Ik wil langs deze weg “mijn mannen” nog eens bedanken
voor hun vrijwillige inzet! Hieronder zie je 3 van de 5 pendelbusjes en enkel van de chauffeurs.

En
dan was het eindelijk zover: om 11U begin de eigenlijke Wake. Onder een
stralende zon en met ongeveer 3500 gelijkgezinden konden we genieten van de 16de
editie. Naar mijn bescheiden mening was dit één van de betere: niet alleen door
het enthousiasme van de deelnemers maar ook dankzij de inzet van de vele
medewerkers. Een dikke pluim voor oa onze nieuwe regisseur (Jan Boons) en de gastspreker Jan Van Malderen (oud–voorzitter
Pro Flandria) en onze voorzitter Wim De Wit die een geweldige toespraak
hielden. De toespraak van Jan Van Malderen is hier te horen: https://youtu.be/RSmASxc1xY4 en de toespraak van
IJzerwake- voorzitter Wim De Wit https://youtu.be/M39Z847LAsw . Na de Wake was er het
IJzertreffen, de ideale gelegenheid om vele bekenden terug te zien en tussen
pot en pint wat bij te praten, nieuwe plannen te smeden, enz…

Nieuw
dit jaar was IJzerfolk en dit initiatief blijkt meteen eens schot in de roos te
zijn. De bussen vertrokken allemaal om 16u30 en dit tot spijt van velen die nog
volop aan het genieten waren van de muziek en dans en dit onder een nog
stralender zon.

Zij
die er niet bij waren, kunnen via dit fotoverslag toch eventjes de sfeer snuiven
al is dit natuurlijk niet hetzelfde als fysiek aanwezig zijn: http://kw.knack.be/west-vlaanderen/foto-en-video/fotospecials/in-beeld-3-550-vlamingen-op-ijzerwake/diaporama-normal-275219.html#photo=6

Als
formele afsluiter van de IJzerwake was er nog een kransneerlegging onder de
Menenpoort tijdens de Last Post.

De
informele afsluiter was een bbq met enkele van onze vrienden.

Moe
maar voldaan sloten we samen het IJzerwake-weekend af en kijken al uit naar de
volgende editie.Muziek verzacht de zeden…

Vrije tijd Posted on Tue, August 15, 2017 16:14:05

Vrijdag
was ik present op het Ieperfest Hardcorefestival (http://www.ieperfest.com) die aan de 25ste
editie toe was. Alhoewel er tijdens de nacht van donderdag op vrijdag een ferme
wolkbreuk had plaatsgevonden, waardoor het terrein tot een modderpoel
herschapen werd, was er de vrijdag daarvan niet veel meer te merken. Dit
dankzij de organisator die een gespecialiseerde firma liet komen om het terrein leeg te zuigen en
daarna stro gooide om de weide droog te houden. Ieperfest is niet alleen één van de grootste festivals
in Europa in dit genre, het is ook gekend om zijn aandacht voor duurzaamheid en
ecologie. Naar jaarlijkse gewoonte was er ook een tent voorzien waar enkele
NGO’s een stand hadden om de bezoekers te informeren en om er tal van
verkoopspulletjes aan te bieden: zelfklevers, vlaggen, truitjes, enz… Een
tendenswijziging is het feit de klevers tegen het toenmalige Vlaams Blok en het
huidige Vlaams Belang vervangen werden door klevers tegen de N-VA. Als
hardliner dacht ik bij mezelf: “oeioei…we zijn dus te braaf geworden hé”. Tijdens
mijn bezoek aan die tent kon ik alleen maar vaststellen dat er meer
standhouders dan bezoekers aanwezig waren. En tussen de standhouders merkte ik
toch meteen de “vertrouwde gezichten” op. Tjah, dat heb je met dergelijke
groepjes bestaande uit 10 man en een paardenkop…
Als
bezoeker én buurtbewoner wil ik langs deze weg de inrichters bedanken voor de
puike organisatie en hen feliciteren voor deze alweer geslaagde editie.

Zondag
trok ik dan naar Kortrijk voor het Alcatraz Hard Rock en Metalfestival. Daar
was het dus enkel om de muziek te doen en was er dus geen ruimte voor NGO- en
Antifa- standen. Voor de tiende editie werd er een extra dag en een extra podium
toegevoegd aan Alcatraz. Dat resulteerde in een bezoekersaantal van 25.000
mensen. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Voor de organisatoren zullen
die extra inkomsten goed van pas komen als je weet welke headliners er
geprogrammeerd waren. Voor mij hoeft Alcatraz (http://www.alcatraz.be/nl) niet nog groter of commerciëler te
worden. Geef mij maar de gezelligheid van een kleinschalig festival. Alcatraz
is ook telkens een weerzien van bekenden en vrienden wat al de helft van het
welslagen is voor mij. Maar sowieso is ook deze editie weer heel geslaagd en ik
heb er alvast met volle teugen van genoten. Op naar de 11de editie!

En
in het kader van de diversiteit ga ik vanavond naar…De Muzikale dinsdag (http://www.ri4vos.be/nl/pages/dag-4/)
…Zeg nu nog dat ik niet opensta voor diversiteit!smileyEen herfstgevoel in de zomer…

Politiek Posted on Thu, August 10, 2017 15:12:19

Enkele weken geleden
zaten we nog te puffen en te zweten van de hitte, vandaag lijkt het wel een
herfstdag. Daarom dat ik het geplande snoeiwerk in de tuin enkele dagen zal
uitstellen want het is niet bepaald aangenaam om de natte bladen en takken vast
te pakken en bovendien voelt die nattigheid maar fris aan. Daarom dat ik mij
binnen wel weet bezig te houden maar vooraleer ik me stort op de opmaak en het
indienen van enkele Schriftelijke Vragen aan het Schepencollege, neem ik
eventjes tijd om dit blogberichtje te schrijven.

Een terugblik op de
voorbije week en dagen stemt me niet echt gelukkig of blij: drie partijgenoten
die ik goed heb gekend, zijn ons ontvallen. Eerst was er het overlijden van
mijn Antwerpse ex-collega én kameraad Guy Eggermont (https://seniorenforum.vlaamsbelang.org/de-ultieme-tocht-van-guy-eggermont/), dan van de Nieuwpoortse VB’er Bruno
Cuvelier en vervolgens ook van Jaak Van Den Broeck uit Hamme (gewezen Vlaams
Blok volksvertegenwoordiger van 1995 tot 2007. Hij zetelde ook van
2000 tot op de dag van vandaag in de Hamse gemeenteraad). Jaak heb ik trouwens ook
gekend als banleider van het VNJ.

Op zulke momenten
sta je toch wel eventjes stil en besef je hoe vergankelijk het leven toch wel
is. We zitten zo vaak te vitten en te sakkeren en dat terwijl ons leven in één
knip gedaan kan zijn.
Ik heb dus niet
enkel een herfstgevoel door het grijs en somber weer maar ook door de
overlijdens in mijn kennissenkring.
Maar ach, geen van
de drie mannen zou willen dat we ons hierdoor uit ons lood laten slaan en
daarom moeten we plichtsbewust verder met ons politieke werk en ons leven. Bij
de pakken blijven zitten brengt geen oplossing.
Bij de
pakken blijven zitten is niet mijn ding. Het beste bewijs daarvan is het feit
dat ik samen met de nieuwe bestuursploeg erin slaag om Vlaams Belang Ieper
terug nieuw leven in te blazen. Meer dan ooit is er nood aan een sterk Vlaams
Belang, ook in Ieper. Als je ziet hoe ons straatbeeld veranderde in vergelijking
met bijvoorbeeld 2 jaar geleden (vrouwen in lange gewaden en met hoofddoeken,
pitta- en kebabzaken, nachtwinkels, de handcarwashcentra waar voornamelijk
Pakistanen werken enz. schieten als paddestoelen uit de grond), dan moet je
de vraag durven stellen hoe onze stad/samenleving zal zijn over pakweg 10 jaar.
Het is onze verdomde plicht om erop toe te zien en er desnoods voor te vechten
dat onze waarden en normen niet verkracht worden door de multiculturele
samenleving.

En ook al beweren
sommigen dat er toch niets meer te doen is tegen de vervreemding en de
islamisering van onze steden, toch blijf ik me ertegen verzetten. Ik ben een
vreedzaam mens maar heel weerbaar…
En zo brengt mijn
geestdrift alsnog een beetje warmte in deze kille dagen!Mijn beleving van de herdenking 100 jaar slag bij Passendale

Politiek Posted on Mon, July 31, 2017 13:30:04

Als gemeenteraadslid
had ik de gelegenheid gekregen om gisteren, zondag 30 juli 2017, deel te nemen aan het herdenkingsprogramma van de Britse overheid.

Aanvankelijk had ik
nog getwijfeld of ik me wel zou inschrijven want na ruim 3 jaar herdenkingen
allerhande geraak ik eerlijk gezegd toch wel wat verzadigd van gans het
herdenkingsgebeuren. Maar gelet op het feit dat de herdenking van deze bloedige
slag bij Passendale toch iets “speciaals” is, tekende ik alsnog present.
Om de eventuele
verkeersdrukte te vermijden ben ik met de fiets naar ’t stad geweest. Ik mocht
echter niet binnen de perimeter komen met mijn fiets dus zette ik mijn stalen
ros tegen de gevangenismuur en stapte dan maar te voet naar de plaats van
afspraak.
Nadat ik mij samen
met nog enkele genodigden had aangemeld bij het controlepunt, kreeg ik mijn
doorgangspas en vervolgens stapten we in groep naar de educatieve ruimte van
het In Flanders Fields Museum waar we de live-projectie van de Speciale Last Post aan de Menenpoort konden volgen.
Daarna was er een
receptie voor de “gewone” genodigden op de binnenkoer van de Lakenhallen en
terwijl wij genoten van een hapje en een drankje bezochten de Britse prins William,
Kate Middleton en “de eksters van Laken” het In Flanders Fields Museum. Ook 400
afstammelingen van gesneuvelde Britten waren daar aanwezig. Het was eigenlijk
hartverwarmend te kunnen vaststellen hoe prins William spontaan en ongedwongen
een praatje deed en de familieleden dat klaarblijkelijk waardeerden.
De
verplaatsing van de educatieve ruimte naar de binnenkoer was heel getimed zodat
wij de koninklijke gasten niet zouden kruisen waardoor de timing uit de hand
zou kunnen lopen. Tjah…wij zijn bovendien ook “maar” de verkozenen van het volk
in tegenstelling tot zij die hun titels in de schoot geworpen kregen en in het
geval van Fluppe en zijn madam zelfs niet eens deftig te taal van het volk
spreken. Tot zover mijn uiting van afkeer van dynastieën.
Na de receptie
mochten we dan plaatsnemen op de tribune om de evocatie bij te wonen.
De Britten wilden er een
heus publieksevenement van maken en haalden daarvoor in samenwerking met de BBC
alles uit de kast. De show begon met het gedicht “In
Flanders Fields” van John McCrae, voorgedragen door Helen Mirren. Graag
laat ik jullie het gedicht nog een horen via: https://t.co/sw1o4Ea0Ea
Daarnaast waren er ook sketches,
muziek en getuigenissen van aan het front, gebracht door onder meer acteur Wim
Stevens (oa gekend door zijn rol als Mt Tom De Decker in Thuis). Er was ook een
passage uit War Horse die toch wel heel bijzonder/aangrijpend was. Maar
uiteraard waren de vele projecties op de Lakenhallen heel bijzonder. Toch één
puntje van kritiek waar de BBC echter niets kan aan doen: hadden alle
horeca-uitbaters nu ook nog eens hun terrasverlichting en
neon-reclameverlichting gedoofd, dan had het geheel nog beter tot zijn recht
gekomen. Als ware aasgieren wilden zij wellicht wat gratis promotie voor hun
zaak krijgen. Dit getuigt, naar mijn bescheiden mening, van weinig respect voor
de BBC en de Britse overheid die door deze evocatie Stad Ieper sowieso meer dan
ruimschoots aandacht hebben gegeven. Boertigheid en egoïsme gaan vaak hand in
hand…
Sfeerbeelden kunnen bekeken worden
via: http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/geschiedenis/in-beeld-duizenden-toeschouwers-voor-herdenking-slag-om-passendale-op-ieperse-grote-markt/diaporama-normal-271779.html
En zo herdachten wij gisteren zij die voor de glorie van één Engelse Generaal (waarnaar
een straat in Ieper Vredesstad werd genoemd…) stierven…Altijd iemands zoon, vader,
geliefde….
Helaas bracht hun offer niet voor
altijd vrede en als we zien wat er momenteel allemaal in de wereld aan het
gebeuren is, vraag ik me af of hun dood dan warempel voor niets is geweest….We zijn goed bezig…

Politiek Posted on Sun, July 23, 2017 15:44:32

De
reden waarom dit nieuw bericht wat op zich liet wachten, heeft grotendeels te
maken met de heropstart van de Ieperse Vlaams Belang afdeling maar anderzijds
door het feit dat ik stilletjes aan in vakantiemodus geraak.
We
(de bestuursleden) hebben al enkele vergaderingen achter de rug waarin onze
prioriteiten werden vastgelegd. Nu al het administratief werk achter de rug is,
kunnen we ons focussen op de dagelijkse werking. Iets nieuw leven inblazen
vergt veel tijd en moed. Maar met het jeugdig enthousiasme van de nieuwe
bestuursploeg ben ik er als “ouwe rot” zeker van dat alles wel weer goed zal
komen.
We
zijn momenteel bezig om ons ledenaantal op te krikken. De meeste ex-leden
hebben ondertussen een brief ontvangen met de vraag om opnieuw lid te worden,
er staan enkele huisbezoeken gepland om sympathisanten te overtuigen hun steun
te versterken door aan te sluiten bij onze afdeling, enz. Daarnaast gebruiken
we alle mogelijke kanalen om de heroprichting van onze afdeling bekend te
maken. Niet alleen via de sociale media maar ook door als bestuursploeg
aanwezig te zijn op activiteiten en evenementen allerhande en ons zo voor te
stellen aan de andere aanwezigen. En het loont, want op die manier kregen we al
heel wat positieve reacties én respons.

Maar
ik kan/wil niet al mijn energie in de afdelingswerking steken want ik heb
uiteraard nog mijn mandaat in de gemeenteraad dat ik naar behoren probeer te
vervullen. Ook al zijn er tijdens de zomermaanden een pak minder vergaderingen,
toch blijf ik niet bij de pakken zitten. Aan de hand van Schriftelijke Vragen
t.a.v. het Schepencollege probeer ik suggesties te doen en antwoorden te
krijgen over voornamelijk zaken die mij gemeld worden tijdens mijn
dienstbetoonronde.

Om
het evenwicht te bewaren tussen in- en ontspanning en om mijn gezin absolute
voorrang te kunnen geven op alles, moet ik mezelf soms wat intomen. Maar
gelukkig kan ik rekenen op de steun van de militanten en de bestuursleden
waardoor ik op mijn twee oren kan slapen. Alles komt wel weer goed…21 juli 2017…

Politiek Posted on Sun, July 23, 2017 15:41:21

Niettegenstaande 21 juli voor mij als flamingant een rouwdag is, toch heb ik dit jaar aardig wat kunnen lachen toen ik op Twitter de foto zag voorbijkomen van prinses Claire. Geef toe…die hoed doet je toch ook denken aan een fruitschaal? 😉 (Foto @Pierre Scheurette)Word lid van Vlaams Belang Ieper

Politiek Posted on Thu, July 13, 2017 10:58:08

Vlaams Belang is nog steeds dé partij die de belangen van de gewone Vlaming verdedigt en een vuist maakt tegen de islamisering van onze steden. Met uw steun kan Vlaams Belang dat ook in de toekomst verder blijven doen en dus luidop zeggen wat velen stilletjes denken.

Lid worden van Vlaams Belang is heel eenvoudig. Voor amper 12,50 euro bent u al lid en als er al iemand in uw gezin lid is, kan u bijlid worden voor slechts 4,00 euro. Studenten kunnen al lid worden voor 6,50 euro. Wie het Vlaams Belang een extra duwtje in de rug wil geven, heeft de mogelijkheid om steunend lid te worden. Dat kan al vanaf 25,00 euro.
NU lid worden= lid tot eind 2018…

Wil je lid worden, stuur me dan een berichtje naar info@nancysix.org zodat we een afspraak kunnen maken om de inschrijving te doen. Leden ontvangen een maandblad, persoonlijke uitnodigingen voor lokale en nationale activiteiten en…leren heel wat gelijkgezinden kennen.

Bedankt en denk eraan “EIGEN VOLK EERST”, altijd en overal!Hypocriete extreemlinkse en anti-kapitalistische relschoppers in Hamburg …

Politiek Posted on Mon, July 10, 2017 20:35:28

Toen ik de eerste beelden zag via de
buitenlandse TV-zenders van het crapuleuze gedrag van extreemlinkse en
anti-kapitalistische relschoppers (veelal gemaskerd…) dacht ik dat het beelden
uit Aleppo waren. Maar neen….het waren beelden uit Hamburg, uit het land van
Merkel. Ik heb voornamelijk via de Duitse zenders de berichtgeving gevolgd omwille
van het feit dat ik twijfel aan de objectiviteit van “onze” eigen staatszender.
Ik houd niet zo van hun “relativeringszin” en hun woordkeuze, zoals de termen die bijvoorbeeld in het verleden
wel vaker gebruikt werden (relletjes, optstootjes, enkelingen, …), die
bevallen me niet zo.

Ik vind het wraakroepend dat sommige
relschoppers (ze zijn de naam demonstranten niet waard…) zich als jagers bij
hun jachttrofee waanden en ondertussen pronkten bij een in brand gestoken
wagen, een kapot geslagen vitrine enz… op het slagveld in Hamburg waar de
G20-top plaatsvond.

Uiteraard wilden ze hun “heldendaden”
vastleggen om wellicht in het selecte clubje van links-simplisten op te
scheppen en dus werden heel wat selfies gemaakt met de smartphone van oa Apple…een
Amerikaanse multinational. Sommigen ruilden de combatshoes in voor schoenen van
een andere multinational zijnde Nike. Hoe hypocriet kan je zijn om slogans te
scanderen tegen multinationals, het kapitalisme enz maar je intussen hun
producten koopt en dus bijdraagt tot hun positionering op de markt?!
Enfin…logica en extreem links gaan blijkbaar niet hand in hand.

Wat ik niet kan/wil begrijpen is hoe
het nu in godsnaam mogelijk is dat de Duitse geheime dienst zo blind kan zijn
voor de extreemlinkse terreur. Het
spoor van vernieling dat extreem-linkse demonstranten in Hamburg achterlieten,
veroorzaakte een wijdverspreid ongenoegen op sociale media. Brave burgers vragen
zich terecht af hoe de berichtgeving er zou uit zien indien rechtse of extreem-rechtse
betogers een dergelijke vernieling zouden aanrichten.

Eén van de organisaties die aan de
protestacties in Hamburg deelnam was de Belgische PVDA. Ik vraag me af wat de
Ieperse linkiewinkies van de PVDA, Hart boven Hard, het Vredesfonds, enz…vinden
van de rellen van de voorbije dagen. Als vreedzame inwoners van Ieper Vredesstad
verwacht ik nu wel dat zij zich nu publiekelijk gaan distantiëren van
dergelijke geweldplegingen. Tot op heden heb ik van hun eventuele afkeer tegen
de rellen nog niet gehoord of gelezen. Maar
ach…misschien zijn ze van mening dat geweld nodig is om bijvoorbeeld zichzelf eens
in de kijker te plaatsen?Vreedzaam maar weerbaar!

Politiek Posted on Wed, July 05, 2017 22:36:22

Maandagavond heeft Stad Ieper via de motie van Groen de Belgische
regering gevraagd het verbodsverdrag op kernwapens te steunen. Reeds jaren horen we in Ieper, uit
voornamelijk linkse/alternatieve groepjes van “tien man en een paardenkop”, een
protest tegen kernwapens. Deze week kwamen Ieper vredesstad en het vredesfonds
ook maar eens uit hun schelp om via de motie van Groen duidelijk te maken dat
zij als ambassadeurs van de vredesgedachte hun rol ernstig nemen. Is eens iets anders
dan wat vredesvlaggen uithangen, een vredesloop organiseren, een vredesprijs
uitreiken en vredesfeest organiseren. Alsof die motie iets aan de situatie zal
veranderen.

In de krant las ik over de rakkettest op de 4th of July. Volgens de
media zou het kunnen zijn om de VS uit te dagen: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170704_02955862
Maar wat de media niet weet, is dat het misschien wel een reactie is op
het voorstel van Groen in de Ieperse GR op the 3th of July. Ja maar ja…zo’n
motie is een echt drukkingsmiddel hoor.
Volgens het artikel in het Nieuwsblad :
“Dit betekent opnieuw dat Pyongyang de waarschuwingen van de
internationale gemeenschap blijft negeren”. De stouterik toch!
Ach…Stad Ieper zal dat wel even vlug fiksen, wat denken die
Noord-Koreanen wel?!
We bedekken gans Noord-Korea met een reuze vredesvlag en dan kunnen ze
hun raketten niet meer afvuren.

Alle aanwezige raadsleden, met uitzondering van mezelf, hebben de motie ondertekend.
Vooraleer ik nu omschreven zou worden als oorlogszuchtige (niet dat ik me iets
aantrek van wat anderen over me denken maar soit…) wil ik mijn NEEN-stem
verduidelijken.
De intentie van deze motie an sich is goed want iedereen hoopt/droomt
toch van vrede. Maar gelet op het feit dat de kernwapens er nu reeds zijn, is
het niet realistisch te denken dat deze plots ontmanteld zullen worden,.
Maar toch wil ik mijn visie erop toelichten: Als “de goeie” ontwapenen
hebben enkel “de slechte” nog de kernwapens.
Het is een utopie. De vrede is er door een evenwicht dat bestaat en
waarvan afschrikking een reëel bestanddeel is. We moeten vreedzaam maar
weerbaar ziin!
Vrede is een werkwoord, aan vrede moet elke minuut van de dag gewerkt
worden. We ervaren allemaal dat vrede zelfs in onze directe omgeving niet
altijd en overal werkt.
Hopen dat wereldmachten, wereldleiders zich zullen schikken naar de
vraag om hun kernwapens op te bergen, lijkt me dan naïef. Uit de vele oorlogen
werden nog steeds geen lessen getrokken en dat zal wellicht altijd zo blijven.
Al wapperen er nog duizenden vredesvlaggen, al schreeuwen nog duizenden
vredesactivisten om vrede…het is tevergeefs.

Dromen over vrede is mooi maar weet dat de meeste dromen bedrog zijn.
Helaas…Bevlag uw gevel op 11 juli!

Politiek Posted on Sun, July 02, 2017 14:17:30

In de huidige
multiculturele samenleving komen onze eigen identiteit, gebruiken en cultuur onder
druk te staan van het politiek–correcte denken. Toon daarom meer dan ooit
dat u fier bent op onze Vlaamse identiteit! U kan dit doen door op 11 juli de Vlaamse
Leeuw aan uw gevel te laten wapperen.

Wie nog geen vlag
heeft, kan na afspraak via info@nancysix.org een vlag bij mij komen afhalen.

(Let wel: mijn voorraad
vlaggen is beperkt).Een nieuwe start van Vlaams Belang Ieper

Politiek Posted on Sun, July 02, 2017 12:18:01

4
jaar nadat ik het voorzitterschap van Vlaams Belang Ieper naast me neergelegd
had, heb ik na rijp beraad besloten dat ik om diverse redenen de afdeling teug
in eigen handen zal nemen. Als kersverse maar ervaren voorzitter zal ik samen
met de nieuwe bestuursploeg de brokken lijmen die de voorbije 4 jaar werden
gemaakt. Achteruit kijken heeft geen zin dus richten we onze pijlen op de
toekomst. Daarom gaan we alles op alles zetten om het ledenaantal terug de
hoogte in te duwen want in amper vier jaar verloren we ¾ van de leden. Tegen
nieuwjaar hopen we het huidige aantal leden te verdubbelen om dan uiteindelijk
tegen de verkiezingen van 2018 weer op het aantal (of meer…) van 2013 te
zitten. Je merkt het, we zien het goed zitten!
Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat de Ieperlingen via lokale
publicaties geïnformeerd worden over onze werking en standpunten. De
activiteiten die ik de voorbije 4 jaar in eigen naam organiseerde zullen
voortaan weer doorgaan onder de naam van Vlaams Belang. We gaan onze
werkingsmachine eens goed olieën, op tijd en stond wat stoom afblazen om dan
via de rechte lijn ons doel te bereiken.

Ik
wil langs deze weg alle Ieperse Vlaams Belang- sympathisanten en ex-leden
vragen om de nieuwe bestuursploeg te steunen door opnieuw onze rangen te vervoegen.
Wie NU aansluit, zal automatisch lid zijn tot eind 2018! Wie zich aangesproken voelt om (opnieuw) lid
te worden van Vlaams Belang Ieper die kan mij contacteren via info@nancysix.org.

Mijn
oprechte dank aan allen die mij ook de voorbije 4 jaar zijn blijven steunen
want het is dankzij hen dat ik besloten heb om de afdeling ieper terug op de
rails te zetten samen met de nieuwe ploeg.

Het
nieuwe Vlaams Belang Ieper is herboren maar… met de vertrouwde/oude stijl en
vertrouwde/oude aanpak zoals tijdens mijn vorige voorzitterstermijn!De multiculturele “verrijking”…

Politiek Posted on Thu, June 22, 2017 19:40:31

Nu
het eerste frisse briesje eindelijk na enkele snikhete dagen mijn bureautje
heeft bereikt, maak ik van de gelegenheid gebruik om vlug nog een nieuw
berichtje te posten. De voorbije dagen waren feitelijk véél te warm om iets te
doen maar ik heb er toch ten volle van kunnen genieten. Er stonden gelukkig
niet veel avondvergaderingen op de agenda waardoor ik me een beetje in
vakantiestemming waande. Ideaal dus om ten volle te genieten van ons eerder
geboekte weekendje uit. Onderweg naar ons vakantieverblijf hadden we de pech om
uren vast te staan in de file maar de ellende waren we snel vergeten van zodra
we onze bestemming bereikt hadden. Het was een ware verademing om eens een
weekend alle bekommernissen naast me neer te kunnen leggen. Helaas blijven mooie
liedjes niet lang duren en ik was nog maar goed en wel terug thuis en ik werd
weer met mijn beide voetjes op de grond gezet bij het vernemen van het
overlijden van een kameraad. De bejaarde
man, een Vlaams Blokker in hart en nieren, is ons ontvallen en dat heeft me
geraakt want ik kwam er toch regelmatig over de vloer en we namen dan van de
gelegenheid gebruik om te praten over de politiek en over het reilen en zeilen
van de lokale partijwerking.

Op
20 juni was het wereldvluchtelingendag, de dag waarop men aandacht vraagt
voor de ruim 60 miljoen mensen “die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld”
(ook al komen niet alle vluchtelingen uit onveilige gebieden). Her en der waren
er zelfverklaarde wereldverbeteraars die door het bouwen van een torentje met
conservenblikken zo de aandacht op de vluchtelingenproblematiek wilden
vestigen. Ik hoop alleen maar dat het geen 60 miljoen kansenparels zijn van het
kaliber dat momenteel in Calais wéér hun kuren tonen. Misschien zijn sommige
blogbezoekers niet op de hoogte van de taferelen die zich daar momenteel weer
afspelen. Ik raad hen dan aan om beter de Franse kranten en websites te
raadplegen want in onze kranten worden dergelijke “incidenten” door
“enkelingen” meestal doodgezwegen. Van objectiviteit gesproken… Enfin, naast
de ministers in hun ivoren torens waren er dinsdag dus enkelingen die een
blikken torentje gebouwd hadden om ons te doen nadenken over de
vluchtelingenproblematiek. Wil het nu wel lukken dat net op deze dag het
multiculturele ballonnetje doorprikt werd met alweer een terreurdaad, deze keer
in Brussel-Centraal. Dankzij de alertheid van onze militairen werd de schade
beperkt. De dader, Oussama uit Molenbeek, had volgens zijn vader “geen oog voor
IS en was zeker geen lid van de terreurgroep”. En de bewering van het parket/regering dat Zariouh een
‘lone wolf’ was klopt niet. Hij was al lang in salafistische beweging actief en
Facebookvriend
met moslimextremisten wereldwijd. Geen ‘lone wolf’! Lees hier meer over Oussama: http://islamwatch.net/actueel/actueel28.html

En terwijl de
links-simplisten, vredesactivisten, antifa’s en tutti quanti de noodzaak van
militairen in het straatbeeld in twijfel trekken, wil ik als zogenaamde
extreem-rechtse politica nogmaals langs deze weg mijn dank en respect betuigen
voor de militairen die hun uiterste best doen om onze veiligheid te verhogen.Vlaams Belang Ieper op zoek naar verkiezingskandidaten

Politiek Posted on Wed, June 14, 2017 13:19:41

Nadat het partijbestuur unaniem mijn kandidatuur
voor het lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadsverkiezingen (oktober 2018) in
Ieper heeft goedgekeurd, kunnen we werk beginnen maken van het zoeken naar
geschikte kandidaten om mee op de lijst te komen.

Wij, de nieuwe Ieperse bestuursploeg, zullen heel
secuur te werk gaan bij het selecteren
van de kandidaten en opteren om liever met een kleine lijst met
volwaardige kandidaten naar de verkiezingen te trekken dan zomaar eender wie erbij
willen te nemen die misschien niet genoeg voeling heeft met onze partij. De
kandidaten moeten als trouwe partijsoldaten de partijstandpunten ondersteunen
en wie dit niet ten volle kan doen, kan zich maar beter meteen onthouden. We
willen zodoende vermijden dat eventueel verkozenen plots afstand gaan nemen van
ons want dit zou getuigen van weinig respect voor de Vlaams Belangkiezers.
Ook al lijkt het nog veraf, we willen er tijdig aan
beginnen want het is een heel intensieve klus om mensen te vinden die dapper
genoeg zijn om zich kandidaat te stellen voor het Vlaams Belang. Velen durven
geen kleur te bekennen uit schrik voor de reacties van hun werkgever, buren,
familie, de vriendenkring, de leerkrachten van de kinderen, de klanten, de
patiënten, enz…Velen hebben drempelvrees om “uit de kast te komen” als Vlaams
Belanger omdat er nog zoveel vooroordelen bestaan rond de partij door zij die
de partij niet écht kennen, door zij die zich laten leiden door de leugenpers.
We gaan een poging doen om dit te verhelpen door het organiseren van enkele
thema-avonden met telkens één van onze nationale partijkopstukken. Wanneer en
hoe deze avonden zullen doorgaan, zal ten gepaste tijde wel meegedeeld worden.

Het is tenslotte wenselijk dat allen die sympathie
hebben voor het Vlaams Belang een tandje gaan bijsteken want het is 5 voor 12
voor ons eigen volk! Dit kunnen ze doen
door lid te worden van de partij, zich kandidaat te stellen voor de
verkiezingen, meehelpen in de lokale afdeling, enz…
Wie zich aangesproken voelt, die kan contact met me
opnemen via info@nancysix.org. Verkiezingskandidaten kunnen ook hun motivering naar hetzelfde
e-mailadres sturen.De honden blaffen, de karavaan trekt verder…

Politiek Posted on Tue, June 06, 2017 14:02:41

Na de zoveelste
moslimterreuraanslag en de daarop volgende stilte-minuutjes, kaarsjes branden,
het betuigen van medeleven, enz…is er van een daadkrachtig terugslaan nog geen
sprake. De aanslepende terreurdreiging doet bij de kudde Gütmenschen nog steeds
geen belletje rinkelen en sommige politici collaboreren zelfs rustig verder
door aan te schuiven bij één of andere iftar (de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims
genuttigd wordt direct na zonsondergang) want ach…die terreuraanslagen “hebben
niets met de islam te maken en je kan niet alle moslims over één kam scheren”.
Hoelang moeten wij dit nog slikken? Wanneer schiet de massa eindelijk eens
wakker? De islam dringt als een sluipend gif binnen in onze samenleving en de
massa is te laf en te laks om met een tegengif aan te draven. Gelukkig zijn er
nog de Vlaams Belang-politici die zich met hand en tand verzetten tegen de
islamisering. Helaas worden zij, dus ook ik, door de zogenaamde verdraagzame
democraten omschreven als intolerant en racistisch. Wel, als zij ons verzet
tegen de islamisering zo willen omschrijven, dan zie ik hun verwijten als een
eretitel. Ik erger me mateloos aan de arrogantie waarmee sommige moslims zich
nestelen in onze samenleving: wij worden geacht ons aan te passen aan hen en
dit in ons eigen land?!

Vorige
maand ging in Ieper nog het opgehemelde Vredesfeest door en wappert er tot op
vandaag nog hier en daar een vredesvlag maar ondertussen blijft het oorverdovend
stil vanuit het al even opgefokte vredesfonds en het stadsbestuur van Ieper.
Durven zij geen boodschap de wereld in te sturen waarmee zij de
moslimterreuraanslag verafschuwen? Schrik om op de lange teentjes te trappen
van de moslims? Maar ach, misschien organiseren ze weldra nog eens een wake of
beter gezegd: sluiten ze aan bij de wake georganisseerd door één of ander
kliekje linkse wereldverbeteraars zoals in het verleden nogal gebeurde.
En
terwijl de massa rustig verder slaapt en alles op zich af laat komen, bereidt
Vlaams Belang Ieper zich stilletjes aan voor op de komende
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waar de strijd tegen de vervreemding en de
islamisering van onze stad het voornaamste programmapunt zal worden.Genietend van het lang en zonnig weekend!

Vrije tijd Posted on Sat, May 27, 2017 18:15:27

Ik had aanvankelijk nog getwijfeld om er een weekendje op uit te trekken tijdens dit lang weekend en ik ben best wel blij dat ik uiteindelijk niets geboekt heb. Met zo’n warm weer ben ik het liefst van al in onze tuin waar ik ongestoord en rustig in de zon kan zitten/liggen en ter afwisseling mij kan verplaatsen naar een schaduwplekje en met beperkte verplaatsingen van en naar de koelkast om heel regelmatig een fris drankje uit te halen. Uren in de file staan om me dan uiteindelijk te laten omringen door de vele dagjestoeristen, is niet mijn ding want ik erger me sowieso al genoeg aan de mentaliteit van “de massa”.

Met zo’n temperaturen ben ik geneigd om mij van niets en niemand iets aan te trekken: laat de boel maar draaien, ik maak er me (voor heel eventjes) niet echt druk om. Enfin, dat probeer ik toch want als ik in de media de talrijke berichten hoor en lees over de ramadan, dan krijg ik als het ware een spontane braakneiging en erger ik me toch…Het kan mij feitelijk geen cent schelen dat de moslims aan hun ramadan begonnen zijn, dat ze het extra zwaar zullen hebben bij deze hoge temperatuur, enz…Ik heb geen greintje respect heb voor hun geloof want respect moet je nu eenmaal verdienen en met de ervaringen en vaststellingen die ik al heb gedaan, kan ik absoluut geen respect ervoor opbrengen. En de meelezende Multikulti’s moeten niet afkomen met het argument dat ik niet mag veralgemenen want als puntje bij paaltje komt trekken alle moslims aan één zeel!

Waar ik me ook aan erger zijn de berichten over de door “jongeren” veroorzaakte handtastelijkheden in de provinciale domeinen. Noem verdorie een kat een kat en stop met het gebruik van het algemene woord “jongeren” maar wees zo eerlijk om ze te specifiëren als zijnde allochtonen, autochtonen, asielzoekers, Turken, Marokkanen, enz….maar jah…die objectiviteit zou het multiculturele imago weleens een deukje kunnen geven. Moeders, zorg ervoor dat jullie dochters zich kunnen verweren tegen dergelijke loshandige, geile sujetten!

Het mooie weer is alvast ook een meevaller voor de organisatoren van uiteenlopende evenementen en uitgerekend met het lang weekend is er voor elk wat wils iets te beleven. In Ieper gaat de jaarlijkse wandeltocht (100km van Ieper) door en niettegenstaande er vooraf precies wat minder promotie daarvoor te zien was in het straatbeeld, ben ik al heel wat wandelaars tegen gekomen. Nu alleen maar hopen dat het stralende weer geen aanleiding zal zijn om de lege blikjes en flesjes onderweg te dumpen maar ik ga ervan uit dat het merendeel van de wandelaars toch wel respect voor de natuur hebben.

Maar de aanhoudende warme dagen brengt ook met zich mee dat we onze eetgewoonten wat aanpassen: de warme gerechten worden, hier althans, vervangen door bbq en koude schotels. Wat is het toch gezellig om buiten te kunnen eten.

O ja, de mensen die mij telefonisch willen bereiken dezer dagen, zijn eraan voor de moeite want ik ben in vakantiemodus en slechts voor enkele mensen bereikbaar.

Vooraleer ik me terug in de ligzetel nestel, zal ik de koelkast alvast nog eens bijvullen…

Geniet van de zomerse temperatuur…Carpe Diem!De schaap mentaliteit van de massa…

Politiek Posted on Sun, May 14, 2017 18:10:59

Terwijl ik dit
berichtje zit te schrijven gaat op de Grote Markt van Ieper het Vredesfeest
door. In de “Uit in Vlaanderen” kalender staat het omschreven als “Feest in Ieper nav de bekendmaking van de zesde laureaat van de Ieperse
Vredesprijs””. De dag kreeg de naam “Een veelzijdige ontmoeting” mee
omdat de achterliggende gedachte van de dag er in bestaat om mensen op
verschillende manier samen te brengen: tijdens het aperitiefmoment ter ere van
alle moeders, samen lunchend of picknickend, tijdens één van de 8
dansinitiaties op de markt, spelend in de enorme zandbak, tijdens een spel
petanque of panna voetbal, stoepkrijtend, tijdens een sessie yoga, kijkend naar
de première van een film waaraan 1400 Ieperse kinderen hebben meegewerkt,
luisterend naar een concert; verrast door een accordeoniste, kijkend naar het
ontrollen van een XXXXXLLLLLLL Vredesvlag, U zegt…. 60 op 30 meter….”. Wie
mijn reilen en zeilen een beetje volgt, die weet dat ik daar NIET aan
deelgenomen heb en de reden daarvoor is na te lezen in één van mijn vorige
berichten: http://blog.nancysix.org/#post1701. Het is nu niet omdat er heel wat promotie rond dit evenement gemaakt
werd, dat ik daar naartoe moet gaan om achteraf met de meute te kunnen
meepraten erover. Het feest interesseert me geen moer. Vrede daarentegen wel
maar ik ben nuchter genoeg om te beseffen dat vrede een utopie is. En
trouwens…dat de Ieperse vredesactivisten eerst maar eens beginnen met als een
ware democraat de mening van een ander te respecteren ook al ligt die hemelsbreed
naast hun gedachtengoed. In concreto wil dit zeggen dat ze bijvoorbeeld ook
mijn mening als “extreem- rechtse” politica moeten respecteren. Ik stel echter
vast dat sommige vredesactivisten maar al te graag scheldwoorden gebruiken die
verwijzen naar het oorlogsverleden: fascist, nazi,…Ja mannekes…ook jullie plaat
is grijs gedraaid hoor.

Nadat ik gisteren met enkele Ieperse partijgenoten
naar Antwerpen ben geweest om deel te nemen aan de protestactie samen met
Vlaams Belang Antwerpen tegen de moslimbeurs Medina Expo (http://muslimexpo.be) en er met de naïviteit van een paar moslima’s had kennisgemaakt, was
het tijd om huiswaarts te keren. Enerzijds vind ik het spijtig dat ik afscheid
moest nemen van de Antwerpse vrienden, anderzijds was ik blij dat ik terug naar
“de parking” kon gaan. Ik wil nog eventjes terugkomen op de naïviteit van die
moslima’s. Terwijl wij buiten aan de expo stonden te protesteren (https://t.co/n7eR8E5LSj) , was de haatprediker Nouman Ali Khan
aan het spreken. Dat de gastspreker oa het
slaan van vrouwen rechtvaardigt, wisten de jonge dames blijkbaar niet. Filip Dewinter liet, attent zoals we hem kennen, de moslima’s een kort
Youtube filmpje zien en hun reacties zijn veelzeggend. Het youtube filmpje kan
je hier bekijken: https://t.co/VXJcIsPGhL en
de reactie van de moslima’s hier: https://t.co/YJzp0f3ELD.
Ja…er is nog werk aan de winkel vooraleer ze als jonge vrouwen op hun rechten
zullen staan…

’s Avonds heb ik, wellicht weer in tegenstelling tot de
massa, niet gekeken naar het Eurosongfestival. Of had je nu warempel gedacht
dat ik me voor eventjes fiere Belg zou wanen om te kunnen supporteren voor
België?! En eigenlijk was ik weinig verbaasd over het feit dat Portugal als
winnaar uit de bus gekomen is. Ik had al zappend het fragment gezien toen “de
zanger” het podium misbruikte om via zijn trui zijn mening over de
vluchtelingen kenbaar te maken. Dat deed mij meteen vermoeden dat de voor te TV
hangende schaapjes dat zouden weten te waarderen.
Deze wedstrijd heeft
immers niets te maken met muziek, maar alles met het indoctrineren van de
Europese bevolking.
Voor wie het fragment niet gezien heeft, wil ik eventjes de
afbeelding ervan plaatsen maar om het evenwicht te herstellen, laat ik
daaronder meteen MIJN mening over sommige vluchtelingen zien.

Zo, nu ik een en ander duidelijk heb gemaakt en meelezende tegenstanders wat
voer tot discussie heb gegeven, ga ik me nu klaarmaken voor mijn Moederdag-etentje….
Fijne Moederdag!

Vrije tijd Posted on Sun, May 14, 2017 16:00:17

Ik wens alle mama’s een heel fijne Moederdag maar uiteraard in het bijzonder mijn eigen mama die altijd voor me klaarstaat!

En aan de hypocrieten die om allerlei redenen Moederdag (en eventueel Vaderdag) willen afschaffen: HANDEN AF van onze hoogdagen!STOP ISLAMISERING! Geen moslimbeurs in Antwerpen!

Politiek Posted on Fri, May 12, 2017 14:19:34

Morgen neem ik samen met enkele partijgenoten uit Ieper-Vredesstad deel aan de toegelaten manifestatie in Antwerpen-Koekenstad 🙂De Vredesprijs Stad Ieper gaat naar The White Helmets…Tjah…

Politiek Posted on Thu, May 11, 2017 15:49:50

De stemperiode voor de Vredesprijs werd geopend tijdens de
gemeenteraadszitting van september vorig jaar nadat de vredesambtenaar de
kandidaten had voorgesteld. Ik was het enige raadslid dat weigerde mijn stem
uit te brengen omdat ik mij niet wens te scharen achter de het selecte clubje
wereldverbeteraars dat te nauw gelinkt is aan extreem-links. Om het geheugen op
te frissen, verwijs ik je graag nog eens door naar het bericht dat ik in
september daarover had geschreven
http://iloapp.nancysix.org/blog/blog?Home&post=1649.

Vanaf september 2016 kon iedereen haar/zijn stem uitbrengen en
er werden tal inspanningen gedaan (en daarbij horende kosten gemaakt) om van
deze editie een geslaagde editie te maken.
Tijdens de gemeenteraad van maandag 8 mei 2017 werd uiteindelijk
de laureaat bekend gemaakt: “The White Helmets” kwamen er als winnaar uit. De
voltallige gemeenteraad heeft de keuze van de ruim 3000 kiezers als ware
democraten aanvaard wat niet wegneemt dat ik toch heel wat bedenkingen in mijn
achterhoofd had die ik ten gepaste tijde wel zou kenbaar maken. Elke
fractieleider sprak haar/zijn waardering uit voor het Vredesfonds en/of de
laureaat. Allen waren we het eens dat elke kandidaat haar/zijn verdienste heeft
op hun eigen werkterrein, voor hun eigen doelgroep. Maar zoals bij elke
verkiezing kan er maar één winnaar zijn. Over The White Helmets (verder in dit
bericht afgekort als TWH) had ik me “voorlopig” niet uitgesproken,
over het huidig concept van de vredesprijs daarentegen wel. Ik eindigde mijn
pleidooi met de suggestie om een grondige evaluatie te maken van de voorbije
edities en met de vraag wat nu de meerwaarde is van de Ieperse vredesprijs.
Zoals ik daarnet schreef, heb ik me toen niet uitgesproken over
TWH die actief zijn in Syrië maar dat doe ik nu wel via dit bericht. TWH zijn, volgens hun website (https://www.whitehelmets.org/en) neutraal en niet gelinkt aan een politieke partij of aan een
religie verbonden. Ze zouden ook geen gelden van overheden aannemen. Het zijn
advocaten, bakkers, ingenieurs, huismoeders, de “gewone man in de
straat” enz die ervoor gekozen hebben om te blijven en zoveel mogelijk
levens te redden. Het feit dat zij het lef en de moed hebben om het
oorlogsgeweld niet te ontvluchten maar in hun eigen land blijven om de
slachtoffers te helpen, verdient toch wel respect. Wat een verschil met die
bende jonge mannen die zich in onze steden komen vestigen en hun vaderland de
rug toekeren.

Toch krijgen TWH ook kritiek want “tegenstanders”
beweren dat TWH samenwerken met
terreurorganisaties Al-Nusra
(https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Jabhat_Fateh_al-Sham) en Al Qaida
(https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Al_Qaida).
Onlangs las ik in een artikel dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Koenders eind 2015 bekend maakte 4
miljoen euro te zullen schenken aan ‘reddingswerkers’ van TWH in Syrië. Het
bedrag zou verspreid worden over 2 jaar. Maar ook Washington heeft toegegeven dat ze 23 miljoen dollar
USAID over hebben gemaakt aan de organisatie. Ook het Verenigd Koninkrijk,
Japan, Denemarken, Duitsland en Nederland hebben geld overgemaakt aan deze
organisatie. De 25.000 euro die ze als winnaar van de Ieperse vredesprijs
zullen krijgen, is dus maar een aalmoes. Maar ach…misschien zullen de witte
helmen in navolging van de Pakistaanse activiste Malala Yousafzai de prijs niet
komen ophalen en kan het bedrag in bijvoorbeeld een project ter bestrijding van
kinderarmoede in onze eigen stad gestoken worden. Dit eventjes terzijde…

De NGO claimt zelf dat ze enkel
burgerslachtoffers onder het puin vandaan halen, maar diverse
onderzoeksjournalisten hebben inmiddels onthuld dat velen van hen een
dubbelrol spelen in het conflict.
Daarbovenop werd de Syrische leider van de witte helmen, Raed
al-Saleh, in 2016 uitgenodigd naar de V.S. om een Nobelprijs op te halen.
Toen hij in de V.S. landde, werd hij gelijk met het vliegtuig teruggestuurd
naar Turkije. Zijn visum werd namelijk geweigerd omdat hij nauwe banden zou
hebben met terroristische organisaties. Hij mag de V.S. dus niet binnen, maar
zijn organisatie ontving wel 23 miljoen Dollar van de Amerikaanse overheid
(…).

Het lijkt erop dat TWH ook op verschillende manieren wordt
gebruikt door de NAVO. Zo wordt er op website van de witte helmen opgeroepen om
een petitie tekenen waarin verzocht wordt om een no-fly zone te creëren boven
Syrië. De enigen die baat hebben bij zo een no-fly zone zijn de landen die de
huidige Syrische president Assad weg willen hebben, oftewel de
NAVO-landen. Nadat er in Libië een no-fly zone gecreëerd werd, ging het
land er hard op achteruit: het aantal bombardementen door de internationale
coalitie steeg, evenals het aantal burgerslachtoffers. In Syrië zal dat
niet veel anders aflopen. Assad heeft zelf meerdere malen aangegeven dat als de
Syrische bevolking de kans krijgt om democratisch een nieuwe leider te kiezen,
hij zal opstappen. Maar die kans wordt de Syriërs helaas niet gegund.
Is het daarom dat we niks over de Syria Civil Defence Unit horen
? De door International Civil Defence Organisation (ICDO) en de UN Department
of Humanitarian Affairs (OCHA) erkende Syria Civil Defence Unit, gevestigd in
Damascus maakt bij haar inzet geen onderscheid tussen ‘rebel’ of militair van
het Syrische leger en is overal in het land en ook rondom de stad Aleppo
aanwezig. Ondanks de internationale toezicht op de Syria Civil Defence Unit,
horen wij niets in de media over deze hulporganisatie. Of wordt er door de
mainstream media bewust ingezoomd op de ‘heroïsche’ acties van TWH om te laten
zien dat Assad het vooral gemunt heeft op de ‘gematigde oppositie’ en haar
sympathisanten?

Hoe meer artikels ik lees over Aleppo, Syrië, TWH, enz…hoe meer
ik de objectiviteit van de media in twijfel trek. Misschien kan ik maar beter
eens mijn oren te luisteren leggen bij mensen die ter plaatse zijn geweest en
bereid zijn hun ervaringen en vaststellingen met mij te delen…
Ik heb al evenveel bedenkingen bij TWH als bij de duidingen van het
Ieperse Vredesfonds…Voetpaden omgeving woon-en zorgcentrum Wieltjesgracht

Politiek Posted on Wed, May 03, 2017 15:10:11

Lees hier één van mijn uitgeschreven tussenkomsten voor de komende gemeenteraad van maandag 8 mei. Het betreft de slechte staat van het voetpad in de omgeving van het woon-en zorgcentrum Wieltjesgracht.

“Beste collega’s,

Een bewoner van
het wooncentrum Wieltjesgracht vroeg me tijdens één van mijn bezoekjes om samen
met hem “het toertje van de blok” te maken om de slechte staat van het voetpad
aan te tonen.

We vertrokken
vanaf de parking aan de Hoge Wieltjesgracht (de man steunende op zijn rollator,
ik hopende dat we het wandelingetje goed en wel zouden kunnen maken) richting
Lange Torhoutstraat.

Al snel doken de
eerste obstakels op: tegels die omhoogsteken (en niet enkel als gevolg van
de boomwortels), verzakkingen, klinkers die ontbreken, de onverlaagde borduur
op het einde van wandel- en parkeerstrook Hoge Wieltjesgracht, enz. Via de
ingang van Residentie De Goudinegracht stapten we terug naar het beginpunt van
onze wandeling.

Ik vind het eigenlijk
beschamend om vast te stellen hoe erbarmelijk de toegang vanaf het voetpad naar
de residentie er bij ligt.
Ik hoop dat zowel
de directie van Wieltjesgracht en de betrokken schepen hun verantwoordelijkheden
oppakken en deze toestand aanpakken vooraleer er valpartijen gebeuren.

Graag had ik van
de betrokken schepen geweten of hij de heraanleg van het voetpad met voorrang wil/kan
aanpakken zodat het voor de gebruikers ervan veiliger kan worden en zij tijdens
de komende zomermaanden comfortabeler kunnen gaan wandelen. En misschien kan er
terwijl gekeken worden of er op het einde van de Hoge Wieltjesgracht eventueel
een zitbank geplaats kan worden want daar is het voetpad tenslotte breed genoeg….

En aan mevrouw de
voorzitter van het OCMW wil ik vragen of zij de directie op de hoogte wil
brengen van mijn tussenkomst en eventueel mijn eerder en elders gemelde
opmerkingen op de site Wieltjesgracht zou willen herhalen.
Dank bij
voorbaat!Meimaand…

Politiek Posted on Wed, May 03, 2017 14:55:58

De meimaand is nog maar goed en wel ingezet en ik kijk nu alweer verlangend uit naar het volgende lang weekend. De voorbije dagen en weken zijn voor mij nogal druk (vaak neigende naar het hectische…) geweest. Daardoor vond ik niet eerder de tijd/zin om een berichtje te posten. Terugblikken op de voorbije gebeurtenissen zal ik niet doen want via de sociale media gaf ik al ruimschoots mijn mening daarop.

Op lokaal politiek vlak ben ik volop bezig met de voorbereidingen voor de komende gemeenteraad. Ikzelf heb een punt op de agenda gezet om de erbarmelijke staat van het voetpad in de omgeving van het woon- en zorgcentrum Wieltjesgracht aan te kaarten. Tijdens mijn maandelijks bezoek in het zorgcentrum, kreeg ik te horen hoe gevaarlijk die toestand is voor de bewoners die wat moeilijker te been zijn. In een volgend bericht kom ik hierop terug. Daarnaast ben ik ook bezig met het plannen en bespreken van enkele komende activiteiten van Vlaams Belang Ieper. Ook daar kom ik later en ten gepaste tijde op terug, kwestie van niet teveel in mijn kaarten te laten kijken. En natuurlijk kijk ik met spanning uit naar de verkiezingsuitslag in Frankrijk. Uiteraard hoop ik dat Marine Le Pen het merendeel van de Fransen achter haar krijgt maar net als in ons land zijn verkiezingen onvoorspelbaar en peilingen onbetrouwbaar. Tijd zal raad moeten brengen. Hoe dan ook heeft ze het tot hier toe fantastisch gedaan en dit is al een overwinning op zich maar de kroon op het werk en de inzet zou de presidentstitel moeten zijn!

Ondertussen is het “rommelmarktseizoen” herbegonnen: wekelijks slenter ik op zondag een markt in de buurt af op zoek naar boeken of gewoon om een praatje te slaan met de bevriende standhouders. Aangezien ik een ochtendmens ben, loop ik er al heel vroeg rond en ben ik alweer thuis wanneer de meeste mensen toekomen. Dat heeft als voordeel dat ik kortbij kan parkeren, rustig kan rondneuzen en meer kans heb iets op de kop te kunnen tikken.

Deze maand heb ik toch enkele dagen waar ik naar uitkijk zoals het dagje uit (13 mei) naar Antwerpen met enkele Ieperse vrienden en dat we gaan combineren met de deelname aan de protestactie van Vlaams Belang Antwerpen tegen de moslimbeurs. De daaropvolgende dag (14 mei) staat met stip aangeduid in mijn agenda. Niet omdat die dag het-tot-Ieper-beperkt-en overroepen-zijnde-vredesfeest doorgaat waar de zelfverklaarde wereldverbeteraars van oa het Vredesfonds en het stadsbestuur “ontmoeting” centraal stellen. Mensen gaan er samen kunnen dansen, picknicken, het glas heffen op Moederdag en de Vrede. Neen, ik voel me niet geroepen om present te zijn. Ik kijk uit naar 14 mei omdat onze Nederlandse vrienden dan op bezoek komen. Het is alweer een poosje geleden dat wij elkaar ontmoet hebben. We kijken er naar uit om gezellig bij te praten want dat is toch altijd aangenamer dan te chatten, te telefoneren of te mailen. Maar uiteraard vergeet ik die dag mijn mama niet want op Moederdag verdient zij extra wat aandacht, wetende dat zij altijd voor mij/ons klaarstaat. Eens dat weekend achter de rug zal zijn, is het alweer half mei en wat ik dan nog allemaal in petto heb, zal ik laten weten in een volgend bericht. Ik zal nu dit berichtje afronden want de trein nadert mijn bestemming.Pensioenhervorming voor militairen

Politiek Posted on Thu, April 20, 2017 11:31:45

Vraag van de heer volksvertegenwoordiger

Filip Dewinter van 20 februari 2017 (N.) aan de minister van
Defensie, belast met Ambtenarenzaken:

De pensioenhervorming voor militairen.

Als gevolg
van de terreurdreiging worden tot op heden tal van militairen ingezet om de
veiligheid te verhogen. Veel waardering krijgen zij daar echter niet voor. Er
zijn onder meer de onzekere vooruitzichten voor wat hun pensioen betreft. Maar
ook de herstructureringen baren hen zorgen.

Reeds jaren
doen er in dat verband geruchten de ronde, terwijl de militairen daarover in
het ongewisse blijven. Ook de onevenwichtige balans tussen inzet en waardering
van de loopbaan, doen het ongenoegen bij de militairen toenemen.

Sommige
militairen, zoals bijvoorbeeld deze van het CCMP Ieper, zouden naar verluidt
zelfs slachtoffer kunnen worden van zowel een ongunstige pensioenhervorming als
van een sluiting van hun kazerne. Op enkele jaren van de pensioenleeftijd te
horen krijgen dat die mogelijk tot zelfs zeven jaar opgetrokken wordt en hen
dan ook nog eens voor de zoveelste maal naar een andere eenheid muteren,
getuigt niet bepaald van veel empathie voor deze militairen.

Door de
eventuele bijkomende sluitingen wordt het aan- tal mogelijkheden voor mutatie
ook beperkt en vrezen velen om vanuit de verre Westhoek op latere leeftijd nog
naar Peutie of Evere gemuteerd te worden. Wat uiteraard drastische gevolgen
voor het ganse gezin van de militair tot gevolg heeft.

De
militairen lieten tijdens een eerste nationale betoging in Brussel op 15 november
2016 (hun vrije dag) met duizenden hun ongenoegen daarover blijken. Nu, maanden
later, weten zij echter nog steeds niet waar ze concreet staan.

Ik kreeg via
enkele korpsoversten dan ook te horen dat men vaststelt dat er een algemene
neerslachtigheid bij veel militairen heerst en dat er opvallend veel medische
afwezigheden zouden zijn.

1. Hoe zit
het nu precies met de (eventuele) hervorming van de pensioenleeftijd?

2. Wat is er
concreet waar van de geruchten omtrent eventuele sluitingen van bepaalde
kwartieren? Welke kwartieren zouden er sluiten en wat is in dat geval de voor-
ziene timing? Wat gebeurt er in dat geval met de militairen die daar momenteel
gekazerneerd zijn?

3. Wat zijn
precies de toekomstplannen voor het CCMP te Ieper en voor de militairen die
daar gekazerneerd zijn?

Antwoord van de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
van 23 maart 2017, op de vraag nr.1072 van de heer volksvertegenwoordiger Filip
Dewinter van 20 februari 2017 (N.):

1. Ik
verwijs het geachte lid naar het antwoord gegeven op de schriftelijke
parlementaire vraag nr.1043 van 31 januari 2017 van mevrouw de
volksvertegenwoordiger Julie Fernandez-Fernandez (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2016-2017, nr. 108).

Intussen
hebben de vakorganisaties hun memorandum over de transitiemaatregelen
ingediend.

Zij hebben
mij dit memorandum op 16 februari 2017 voorgesteld.

Nadien, op 9
maart 2017 werd dit memorandum gezamenlijk aan mijn kabinet en aan het kabinet
van de minister van Pensioenen voorgesteld.

Deze
voorstellen worden momenteel in de schoot van de regering geanalyseerd.

2. en 3.
Zoals ik al herhaaldelijk gemeld heb, zal de toe- komst van de kwartieren
gekend zijn na politieke onder- handelingen.

Vooraleer de
regering haar akkoord gegeven heeft over het geografisch inplantingsplan van
Defensie, is elke conclusie voorbarig.Een gevarieerd Paasweekend

Vrije tijd Posted on Mon, April 17, 2017 16:15:56

Als afsluiter van de
paasvakantie sta ik erop om vlug nog een berichtje te posten want vanaf morgen
zal ik genoodzaakt zijn om mijn agenda te volgen en door alle daar bijhorende
verplichtingen zou het weleens kunnen gebeuren dat ik geen tijd vind om een
teken van leven te geven via deze blog.
Ik heb de voorbije
dagen genoten van de rustige dagen en aangezien de weergoden zich van hun beste
kant hebben laten zien, voelde ik me in volledige vakantiestemming. In dit
bericht zal ik me beperken tot een korte terugblik op het voorbije paasweekend.
Zoals vooraf ruimschoots
aangekondigd werd in de krant, ging zaterdag de manifestatie door van Anonymous
Belgium. “Anonymous Belgium”….hahaha…het
klinkt alsof het een mega-organisatie betreft. De lokale organisator hoopte op
een 100tal deelnemers maar het werden er uiteindelijk maar een 25-30 tal. De
kleurrijke, kleine bende wereldverbeteraars deed me denken aan één of andere carnavalsgroep.
Bij deze wens ik me te verontschuldigen tegenover de carnavalisten voor de
vergelijking. Een verkeerschaos heeft het in elk geval niet teweeggebracht net
zoals de doorsnee aanschouwer niet echt een boodschap zal gehad hebben aan deze
manifestatie maar ach…voor de lokale deelnemers zal het eens iets anders geweest
zijn dan stickers te plakken, pamfletten uit te delen of tegenstrevers de huid
vol schelden op de sociale media.

En jah… de
verkiezingen in Turkije heeft ook bij ons in Vlaanderen heel wat teweeg
gebracht. Grote verontwaardiging bij de Gutmenschen nu gebleken is dat ruim 70% van de Turken hier voor Erdogan gekozen hebben. Meteen de aanzet om de
dubbele nationaliteit ter sprake te brengen. Hoe hypocriet kan je als
politieker zijn om nu plots een standpunt in te nemen die decennia eerder al
werd gemaakt door het Vlaams Blok maar regelrecht werd bestempeld als
“racistisch”? Het voorstel van de tjeef Hendrik Bogaert is heel gelijklopend
met punt 31 uit het 70 puntenplan van het Vlaams Blok. Laat me toe eventjes te
citeren uit het befaamde 70 puntenplan: “”Punt 31. DE DUBBELE
NATIONALITEIT ONMOGELIJK MAKEN:
Wie zich wil laten naturaliseren overeenkomstig
de in punt 27 gestelde voorwaarden, moet bij de nationaliteitsverwerving
verzaken aan zijn vorige nationaliteit. Het is volstrekt onaanvaardbaar dat sommige
personen (bijvoorbeeld Marokkanen) beschikken over twee nationaliteiten. In de
Duitse,
Deense en Israëlische nationaliteitswetgevingen
is zulke verzakingsplicht reeds opgenomen. De nodige bilaterale verdragen
moeten gesloten worden met de landen waaruit de meeste naturalisatieaanvragers
komen, wanneer hun eigen recht een verzaking niet toestaat”. Ola…zal
straffe Hendrik nu ook verketterd worden zoals de Vlaams Blokkers?

Afwachtend
kijk ik uit of de regerende politici politieke moed genoeg hebben om daadwerkelijk
de dubbele nationaliteit af te schaffen. Tussen woord en daad is een breed
verschil en het verleden heeft me geleerd dat de soep niet zo heet gegeten
wordt als ze wordt opgediend…

Naar
jaarlijkse traditie ging vandaag, Paasmaandag, de bloemenmarkt door. De
temperaturen mochten gerust wat hoger liggen want de frisse wind was niet echt
aangenaam. Maar echte liefhebbers laten ze daardoor niet afschrikken en
tekenden net als ik present. En aangezien de aangekochte plantjes nu nog de
grond in moeten, zal ik dit berichtje aflsuiten.Eerste klas tjevenpraat in Ieper…

Politiek Posted on Fri, April 14, 2017 12:16:36

Tot tweemaal doe kwam de penibele toestand van de
Ieperse legerkazerne ter sprake tijdens de gemeenteraadszittingen en over de
partijgrenzen heen werd besloten “dat alles eraan gedaan zou worden om de
kazerne te kunnen behouden. Ik vraag mij echter af hoe oprecht die beloftes wel
waren die gemaakt werden tijdens de interpellaties in de gemeenteraad. Zouden
sommigen toch niet liever de kazerne zien verdwijnen om zodoende een nieuwe
woonzone te maken?

Vandaag nog las ik een artikel in de Krant van
West-Vlaanderen (editie West) met betrekking tot de toekomstplannen voor Stad
Ieper waarbij de betrokken schepen toch wel een bedenkelijke reactie liet
noteren.
Een reactie die onder de noemen ‘tjevenpraat”
geplaatst kan worden.
Zo las ik op blz. 1 “ De zone van de kazerne is
prioritair….”

en op blz. 3 “ als de kazerne open blijft, is dat
uitstekend voor ons”.

In naam van de militairen en hun families zal ik zeker niet nalaten om op tijd en stond, tijdens de gemeenteraadszittingen, een stand van zaken te vragen over de gedane inspanningen om de kazerne in Ieper te behouden.Zon en rust…

Politiek Posted on Sun, April 09, 2017 12:10:29

Tijdens dit heel
ontspannend weekendje en volop genietend van het lentezonnetje, maak ik heel
eventjes tijd om een berichtje te posten. Terwijl momenteel in het centrum van
Ieper het jaarlijkse straattheaterfestival doorgaat, laat ik de drukte heel
bewust opzij liggen. Ik wil genieten van ons tuintje, genieten van de wonderen
van de natuur: alles weer zien groeien en bloeien na de voorbije wintermaanden,
kan me echt tot rust brengen. En die rust komt goed van pas want ik heb me de
voorbije dagen meermaals zitten ergeren aan de mentaliteit van “de massa”. Als
ik ervaar hoe egoïstisch sommige mensen zijn, dan begrijp ik maar al te goed
waarom we spreken over het mensDOM. En dat egoïsme laat zich blijken tijdens
doodgewone situaties zoals in het verkeer, de winkel, op restaurant, enz…Enkele
voorbeelden van de voorbije dagen: sommigen denken een parkeerplaats voor je
neus te kunnen inpikken terwijl je staat te wachten met de pinker aan, enkelingen
wachten hun beurt niet af aan het marktkraam en proberen schaamteloos de andere
wachtende voorbij te steken, restaurantbezoekers laten hun kinderen al roepend
rondlopen alsof het een speeltuin is en dat tot grote ergernis van mensen die
proberen rustig te eten, enz. En dan een bewijs van domheid: na de zoveelste
terreuraanslag, deze keer in Zweden, zijn de-met-oogkleppen-rondlopende
enkelingen alweer verontwaardigd en geschrokken door deze laffe daad. De
kaarsen, ballonnen, bloemenkransen, stoepkrijtjes, enz…werden weer eens
bovengehaald. Zolang men niet onder ogen wil zien wat de oorzaak ik van de
zovele terreuraanslagen, gaat dit onrecht verder. Maar ach, de Gutmenschen
blijven maar beweren dat deze aanslagen het werk zijn van verwarde enkelingen
en dat dit uiteraard niets met de islam te maken heeft. Ach…slaap maar rustig
verder maar kom dan later nooit klagen “dat we het veel te ver hebben laten
komen”.

En dan heb ik het
nog niet gehad over heel die heisa in Syrië. Als vergelding voor de gasaanval,
waarvan het onderzoek nog lopende is (gaan we trouwens ooit de échte waarheid
daarvan weten???), gaf Trump opdracht om de luchtmachtbasis aan te vallen. Ik
ben uiteraard geen deskundige maar ik vraag mij af of het inderdaad wel Assad
is die achter die gasaanval zit. Zou hij nu echt zo lomp zijn om zichzelf een
spreekwoordelijke messteek te geven nu hij zo dicht bij de overwinning op IS
staat? Maar ach, het spel van actie-reactie werd gespeeld en terwijl het Westen
zit te bekvechten over wie er nu al dan niet begonnen is, lachen de sujetten
van IS ons ferm uit. De jihad gaat verder, de islamisering gaat verder en de
vredelievende en stekeblinde Gutmenschen steken een zoveelste kaarsje aan. De
gasaanval in Syrië was voor Ieper Vredesstad de gelegenheid om nogmaals de
afkeer tegen dergelijke praktijken kenbaar te maken via een persbericht. Ik zal
de suggestie doen dat men dit voortaan ook elke keer zal doen na een
terreuraanslag want na die van in Brussel, Milaan, Parijs, Berlijn, London,
Stockholm,…bleef het oorverdovend stil in Ieper
Maar ach…in mei zijn er vredesfeesten in Ieper en zo zal de wereldvrede
in gedachte gered zijn. En met de bijhorende vredesvlaggen in het straatbeeld zullen
de vredesactivisten alvast in hun nopjes zijn. Benieuwd of de rooie rakkertjes
ook van de partij zullen zijn tijdens de vredesfeesten want die zitten toch al mooi
verweven in heel het vredesgebeuren in Ieper.

Enfin, ze doen maar
en ik kan toch nog elke dag schaamteloos in de spiegel kijken want ik heul niet
mee met “de vijand”: ik blijf mij verzetten tegen de islamisering van onze
samenleving!

Zo, dit gezegd
zijnde, trek ik mij terug in mijn tuintje en trek me voor heel eventjes niets
aan van de maatschappij waar ik hoe langer hoe meer een afkeer van krijg.SPOEDACTIE tegen de commercialisering van de IJzertoren

Vrije tijd Posted on Tue, March 28, 2017 13:36:09Van de Gebroeders Van Raemdonck tot Marine Le Pen…

Vrije tijd Posted on Tue, March 28, 2017 13:04:47

Ik
maak van mijn middagpauze gebruik om in de rapte nog eens een teken van leven
te geven. Naast het gewone politieke werk ben ik de voorbije twee weken ook nog
present geweest op tal van (uiteenlopende) activiteiten in mijn eigen stad. Om
je er een idee van te geven welke activiteiten ik precies bedoel, som ik
eventjes de belangrijkste op: de voordracht “Zingen in oorlogstijd”, de
boekvoorstelling “Passie van Ieper”, “Greening” n.a.v. St Patricksday, de
heropening van het Merghelynckmuseum, voordracht “De Mijnenslag” en de
herdenking van de Gebroeders Van Raemdonck. Zondag verliet ik eventjes de
kattenstad en was ik present in Rijsel voor de FN-meeting met Marine Le Pen. De
meeting was wel het hoogtepunt van de voorbije dagen. Het enthousiasme en het
chauvinisme van de Fransen is toch wel iets speciaal. De sfeer was er bovendien
heel amicaal en we geraakten al snel aan de praat met enkele
leden/sympathisanten van onze zusterpartij. Maar ik heb ook enkele van mijn
partijgenoten ontmoet wat an sich een beetje hilarisch was: we treffen elkaar
niet op één of andere VB-activiteit maar wel net over de grens. Van zodra
Marine de zaal binnenkwam en richting podium stapte, veerden alle zittende
recht om haar met een staande ovatie te verwelkomen. Haar eerste woorden waren
praktisch onhoorbaar door het scanderen van de slogan “on va gagner…on va
gagner….on va…on va…on va gagner”. De toon was gezet en met veel enthousiasme
werd er geluisterd naar haar toespraak. Wellicht eigen aan het Franse
temperament riep er nu en dan eens een enkeling een opmerking tijdens haar
speech, wat ik hier bij ons op een VB-meeting nog nooit zo frequent heb gehoord.
Wat mij nog het meest opviel, was het feit dat de jongeren in de meerderheid
waren in de tot de nok gevulde zaal. Het enthousiasme van de Fransen was zo
aanstekelijk dat ik me bijna een Française voelde. Ook ik scandeerde mee, ook
ik veerde recht, ook ik zwaaide met de vlag van “notre Marine. Met een heel
goed gevoel liet ik na afloop de streng beveiligde Zénith-zaal achter me en op
de terugweg werd er nog heel wat nagepraat over de leuke namiddag en…er werden
al plannen gesmeed voor de gemeenteraadsverkiezingscampagne van 2018 in Ieper.
Yup…we zien het al helemaal zitten!

Gisteren
is er gemeenteraadszitting geweest ter vervanging van de zitting van de eerste
maandag van april. Dit wil dus zeggen dat ik nu tijd zat heb tot de volgende
zitting om wat opzoekingswerk te doen voor een geplande interpellatie. Maar ik
moet bekennen dat ik toch hoop eerst wat te kunnen genieten van de eerste
zonnige lentedagen. Mijn groene vingers beginnen trouwens ook al te kriebelen
om wat in de tuin te werken want nu alles weer in bloei begint te komen, is het
tijd om de sporen van de voorbije herfst en winter op te ruimen (verdorde
bladen, groene aanslag op potten en stenen, enz…).

Ondertussen
tikt het klokje verder waardoor ik nu noodgedwongen dit korte berichtje zal
afsluiten.Rechtzetting in de Krant van West-Vlaanderen

Politiek Posted on Fri, March 17, 2017 11:19:41


De titel verwijst naar een zogenaamde “verkeerde foto” bij het artikel over mijn toegevoegde interpellatie ivm de kazerne op de voorbije gemeenteraadszitting. Vreemd want ik werd anders wel door de persfotograaf gevraagd om me te laten fotograferen met de kazerne op de achtergrond dus zo verkeerd kan “de ongelukkige fotokeuze” toch niet geweest zijn? Of…moest de persfotograaf misschien collega Bolle gevraagd hebben die tijdens de zitting “de dino-uitspraak” deed?
De titel van de toch wel magere rechtzetting zou correcter geweest zijn moest men geschreven hebben: “Correctie: verkeerd citaat”.
Enfin…tenminste als de redactie effectief de intentie had zich te willen verontschuldigen tegenover mij…Proficiat Geert Wilders, proficiat PVV!!!

Politiek Posted on Thu, March 16, 2017 12:28:49

Je
moet het toch maar doen als partij om 12 jaar na de oprichting ervan er vandaag
te staan als de tweede grootste partij van het land. De partij van Geert
Wilders haalde 33% van de stemmen, wat een winst van 5 zetels betekent. Ook al
schilderen de pers en media de PVV nu af als “de verliezer”, voor zo’n
vooruitgang zou ik maar al te graag tekenen ook al blijf je uiteindelijk toch
“maar” in de oppositie zitten. Het staat
als een paal boven water dat de PVV niet zal kunnen meeregeren want ook al moet
de formatie nog gemaakt worden, de VVD heeft nu reeds de PVV uitgesloten. En terwijl
ze toch maar de mond vol hebben over democratie, vrije meningsuiting,…Allemaal
blablablabla…..

Ik
bewonder de gedrevenheid, volharding en strijdvaardigheid van Wilders die de
voorbije maanden/jaren heeft moeten optorsen tegen de denkbeeldige draak die
gevoed wordt door multikul-aanbiddende-Gutmenschen.

Desondanks
de vooruitgang van de PVV ben ik een klein beetje ontgoocheld dat die
uiteindelijk “maar” op de tweede plaats eindigde. Wat moet er nog allemaal
gebeuren/mislopen vooraleer de oogkleppen van “de massa” afvallen? Maar ach, ik
troost mezelf met het feit dat de linkse PvdA toch maar mooi van de kaart zijn
geveegd. Je leest het: ik kijk met gemengde gevoelens terug op de Nederlandse
verkiezingsuitslag maar de eindconclusie is voor mij het belangrijkste en dat
is dat “extreemrechts” actueler dan ooit is. Overal in Europa boekt
“extreemrechts” vooruitgang maar de strijd is bijlange nog niet gestreden Samen
met mijn partijgenoten put ik energie uit elke vooruitgang van onze
zusterpartijen en ik zal alvast mijn beste beentje voorzetten om bij te dragen
tot het succes van ons Vlaams Blok/Belang. Houzee!Recht van antwoord n.a.v. een artikel over de legerkazerne van Ieper

Politiek Posted on Fri, March 10, 2017 07:44:44

Vandaag verscheen in de krant van West-Vlaanderen (editie West, Blz 16) een verslag over de gemeenteraadszitting van maandag 6 maart.
De vaststelling dat onder de foto waar ik opsta de woorden van SP.A’er Bolle staan, vind ik totaal ongepast. Dit kan de verkeerde indruk geven dat dit mijn woorden zijn en dat pik ik dus niet. Eerder deze week had ik al mijn mening over die uitspraak neergeschreven in een bericht op mijn blog:http://iloapp.nancysix.org/blog/blog?Home&post=1688.
Ik zal daarom vandaag het nodige doen om mijn “Recht op antwoord” op te eisen bij de redactie zodat de lezers van die krant volgende week kunnen lezen hoe de vork écht aan de steel zit.Stadsplannetjes Stad Ieper

Vrije tijd Posted on Thu, March 09, 2017 15:52:17

Ter voorbereiding van een interpellatie wou ik
het stadsplan raadplegen op de website van Toerisme Ieper maar stelde ik vast
dat het nog een verouderde versie was.
Een ontgoochelende vaststelling wetende dat de burgemeester mij vorig
jaar, als antwoord op mijn bevraging over AED’s, had gezegd dat de locaties ervan zouden
aangeduid worden op de nieuwe stadsplannetjes. (Wat is een AED?: https://www.hartstichting.nl/doe-mee/aed).

Er zat dus niets anders op dan eens polshoogte
te gaan nemen bij de Dienst Toerisme. Daar lagen inderdaad de nieuwste
plannetjes met de aanduiding van de locaties van de AED’s. In de binnenstad zijn er dit tot op vandaag 4.

Ik sprak de sympathieke bediende aan het loket aan over het feit dat op de website nog de oude versie stond en die zei dat ze onmiddellijk het nodige zou doen. En ja hoor, toen
ik een kwartier later thuis kwam, stond het nieuwste stadsplan reeds online.
Bedankt, Elke!smiley

Het digitale stadsplannetje is hier raadpleegbaar: http://www.toerismeieper.be/nl/stadsplan.htmlIn de bres voor de legerkazerne Ieper!

Politiek Posted on Tue, March 07, 2017 20:48:57

Als fractieleider
van Vlaams Belang hield ik tijdens de voorbije gemeenteraadszitting mijn
aangekondigde tussenkomst over de Ieperse legerkazerne.

(Interpellatie is hier na te lezen:
“Geachte Burgemeester, voorzitter, collega’s,
Tijdens de gemeenteraadszitting van
maart 2015 kwam de penibele toestand van de Ieperse legerkazerne reeds ter
sprake.
Tijdens de gedachtenwissel werd toen
oa gezegd: “dat de meerderheid er alles zal aan
doen om een sluiting van de kazerne te Ieper te verhinderen. Moet dit via een
motie, dan zal men die steunen. Moet dit via een uitnodiging aan de minister
van defensie, dan zal men hem uitnodigen. Moet dit via lobbying, dan zal men
dit doen met de mensen, die daartoe het best geplaatst zijn”.
Ondertussen zijn we 2(!) jaar verder
en de militairen staan nog even ver: nergens!
Het enige wat ze weten is dat de
onderhandelingen nog steeds lopende zijn… Onzekerheid troef dus voor de
militairen en hun families.
Ik weet ook wel dat
het eigenlijke debat in Brussel gevoerd moet worden en niet hier. Maar we
kunnen op zijn minst onze gedrevenheid om Ieper als kazernestad te behouden
duidelijk maken.
Ondertussen stel ik
vast dat er wel al gretig werk gemaakt werd voor de eventuele nabestemming van
het militair domein. Een nieuw woongebied creëren zou inderdaad een mooie
invulling van de site “kunnen” zijn maar bedenk dat daar heel wat menselijke en
familiale problemen aan vooraf zijn gegaan voor de militairen en hun families.
Zolang er geen maximale
inspanningen vanuit het stadsbestuur werden gedaan om de kazerne alsnog te
redden, zal ik dat “eventueel” nieuw woongebied alvast geen warm hart
toedragen…
Graag had ik hier en
nu, in naam van de militairen én hun families geweten:
1/ of men eindelijk
bereid is om, over de partijgrenzen heen, over te gaan tot actie (zo ja:
welke?). Dus: geen woorden deze keer maar daden.
Wij hebben het
voorrecht drie parlementsleden in ons midden te hebben en dus veronderstel ik
dat zij toch wel de weg en de middelen kennen om ons standpunt betreffende de
Ieperse kazerne kenbaar te maken in het verre Brussel….
2/ of er in de
voorbije twee jaar lobbywerk verricht werd of andere stappen werden ondernomen
vanuit Ieper: welke? door wie?”).

Vervolgens
kon elke fractie hun standpunt omtrent het voortbestaan van de kazerne geven.
Met uitzondering van de eenpersoonsfractie van Groen hebben alle fracties
(Vlaams Belang, Open Ieper, Spa en de meerderheidsfractie CD&V-NVA) die
gelegenheid aangegrepen.
Collega
Talpe zei dat Open Ieper ook vragende partij is voor het behoud van de kazerne
voor de werkgelegenheid. Maar mijn vingerwijzing naar het Iepers stadsbestuur vond
ze een beetje kort door de bocht en verwees daarom naar haar partijgenote uit
Poperinge die de minister al heeft ondervraagd. Tiens…zou collega Talpe er
misschien vanuit gaan dat Ieper en Poperinge gefusioneerd zijn? Ik wil in die
context daarom verwijzen naar de parlementaire vraag van mijn partijgenoot
Filip Dewinter die eveneens de evolutie in het dossier volgt. Ook mijn kopman
behoort (helaas…) niet tot het stadsbestuur van Ieper en dus kan ik dat niet op
het palmares van het stadsbestuur van Ieper schrijven. (Vraag van Filip Dewinter (waarvan het antwoord
weldra zal volgen…) is hier na te lezen: “
Brussel, 15 februari 2017
Schriftelijke vraag tot de heer S. Vandeput, Minister
van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, betreffende de pensioenhervorming
voor militairen
Als gevolg van de terreurdreiging worden tot op heden
tal van militairen ingezet om de veiligheid te verhogen. Veel waardering
krijgen zij daar echter niet voor. Er zijn onder meer de onzekere
vooruitzichten voor wat hun pensioen betreft. Maar ook de herstructureringen
baren hen zorgen. Reeds jaren doen er in dat verband geruchten de ronde,
terwijl de militairen daarover in het ongewisse blijven. Ook de onevenwichtige
balans tussen inzet en waardering van de loopbaan, doen het ongenoegen bij de
militairen toenemen.
Sommige militairen, zoals bijvoorbeeld deze van het
CCMP Ieper, zouden naar verluidt zelfs slachtoffer kunnen worden van zowel een
ongunstige pensioenhervorming als van een sluiting van hun kazerne. Op enkele
jaren van zijn pensioenleeftijd te horen krijgen dat die mogelijk tot zelfs 7
jaar opgetrokken wordt en hen dan ook nog eens voor de zoveelste maal naar
een andere eenheid muteren, getuigt niet bepaald van veel empathie voor deze
militairen. Door de eventuele bijkomende sluitingen wordt het aantal
mogelijkheden voor mutatie ook beperkt en vrezen velen om vanuit de verre
Westhoek op latere leeftijd nog naar Peutie of Evere gemuteerd te worden. Wat
uiteraard
drastische gevolgen voor het ganse gezin van de
militair tot gevolg heeft.
De militairen lieten tijdens een eerste nationale
betoging in Brussel op 15 november 2016 (hun vrije dag…) met duizenden hun
ongenoegen daarover blijken. Nu, maanden later, weten zij echter nog steeds
niet waar ze concreet staan.
Ik kreeg via enkele korpsoversten dan ook te horen dat
men vaststelt dat er een algemene neerslachtigheid bij veel militairen heerst
en dat er opvallend veel medische afwezigheden zouden zijn.
Graag had ik van u een antwoord gekregen op volgende
vragen:
1. Hoe zit het nu precies met de (eventuele)
hervorming van de pensioenleeftijd?
2. Wat is er concreet waar van de geruchten omtrent
eventuele sluitingen van bepaalde kwartieren? Welke kwartieren zouden er
sluiten en wat is in dat geval de voorziene timing? Wat gebeurt er in dat geval
met de militairen die daar momenteel gekazerneerd zijn?
3. Wat zijn precies de toekomstplannen voor het CCMP te
Ieper en voor de militairen die daar gekazerneerd zijn?
Filip Dewinter
Volksvertegenwoordiger”)

Collega Breyne (CD&V-NVA) blijft
bij zijn stelling van 2015 zijnde dat we alles moeten doen om de kazerne te
behouden maar verwees naar “de excentrische ligging” van de kazerne. Ik vraag
me af waarom was dit dan bij de vorige legerhervormingen geen probleem en nu
plots wel? Verder zei hij ook dat ik niet het monopolie over de kazerne heb,
waarop ik antwoordde dat het helemaal niet mijn bedoeling is op het monopolie
over de kazerne op te eisen en dat ik enkel maar blij ben dat we over de
partijgrenzen heen voor het behoud van de kazerne zijn.

Collega Bolle begon zijn tussenkomst
met: “collega Six heeft gelijk als ze onze tweeslachtige houding in dit dossier
in vraag stelt”. Dat klonk alvast als muziek in mijn oren. Maar helaas was dit
niet het geval met enkele argumenten die volgden. De meest ergerlijke vond ik
zijn uitspraak dat “in een veranderende wereld is een kazerne aan een uiterste
grens van het land en die zich toespitst op logistiek en toelevering, eigenlijk
een dinosaurus uit het verleden”. Terwijl ik de woorden “dinosaurus” en
“verleden” aan het intypen ben, doet dit mij eraan denken dat ik maar eens mijn
archiefkast moet openen om te grasduinen in de sorteerdoos met als onderwerp
“Defensie” om te zien wat het standpunt van de sossen in het verleden was over
de toekomst (ondertussen het heden…) van het leger. Misschien zou ik dan beter
de uitspraak van collega Bolle begrijpen. Ik vond een pamflet uit 2007 van de
neutrale legervakbond die werd uitgegeven na een congres van de Sp.a. Daar las
ik oa dat “de Sp.a het leger over 10 jaar slechts half zo groot wil als
vandaag. Dat wil dus zeggen van 40.000 naar 20.000 manschappen en een begroting
van 60% van de huidige!”. Hieronder kan je het pamflet uit 2007 bekijken.
Wel, de partijgenoten van collega
Bolle, zouden misschien weleens hun wens zien waarheid worden als minister
Vandeput zijn hervormingsplannen effectief zal uitvoeren want ook hij wil het
personeelsbestand van Defensie naar omlaag.
Maar om terug te komen op de
tussenkomst van collega Bolle: ook hij vraagt zich af hoe de kansen voor de
kazerne ervoor staan en richt zich daarvoor naar de voorzitter van de
gemeenteraad (Jan Vercammen).

Collega Vercammen (NVA) zetelt als
plaatsvervangend lid in de commissie Defensie en heeft samengezeten met zijn
partijgenoot Vandeput. Helaas wist hij enkel te vertellen dat de minister ons
zo snel mogelijk zal confronteren zodra zijn definitieve beslissing valt.
Wat een magere troost is dat! De
militairen wachten ondertussen al jaren (!) op duidelijkheid en dat heb ik ook
geantwoord aan collega Vercammen. En afsluiten deed ik door te zeggen dat
slechts enkele minuten politieke moed volstaan maar dat het verleden ons
geleerd heeft dat dat weleens jaren kan duren, refererend naar de uitspraak van
Yves Leterme over de splitsing van BHV…

Besluit van gans het verhaal: er
veranderde NIETS!
En ondertussen blijft de onzekerheid
voor de militairen en hun families en dat terwijl minister Vandeput er nog niet
uit is wat/wanneer hij nu eigenlijk wil. Als daar maar geen drama’s van
komen…Gezocht: tijd!

Politiek Posted on Thu, March 02, 2017 13:32:33

Tijdens
mijn middagpauze maak ik van de gelegenheid gebruik om nog vlug eens een teken
van leven te geven. Ik was eigenlijk van plan om dit tijdens het voorbije
weekend te doen maar het is er (alweer) niet van gekomen. Ik herinner me de
woorden van mijn oma zaliger die vaak zei: “meisje, je moet profiteren van elke
dag want ’t leven is in 1-2-3 voorbij”. Wat ik toen altijd weglachte, moet ik
nu beamen…

Ik
heb het gevoel dat de dagen precies in een versneld tempo voorbijvliegen. Nog
een geluk dat ik een ochtendmens ben en heel weinig slaap nodig heb waardoor ik
mijn dagen/uren maximaal kan benutten. Maar toch is er nog zoveel dat ik zou
willen doen maar waar ik gewoonweg de tijd niet voor heb (en daar kan ik me
soms druk over maken). Mijn politiek engagement neemt zoveel tijd in beslag dat
ik mezelf moet verplichten om wat tijd voor mijn gezin te voorzien. Maar tijd
voor familie- en vriendenbezoekjes heb ik tegenwoordig niet meer. Soms vind ik
dat wel spijtig maar anderzijds ben ik blij dat ik altijd weet wat te doen en
dat ik niet zoals sommigen mij moet vervelen of de tijd doden met allerlei
spelletjes, stoere praat en theorieën verkondigen via Facebook of allerlei
forums…

De
voorbije dagen ben ik vooral bezig geweest met de voorbereiding van de komende gemeenteraad
en mijn dienstbetoon. Ik heb als fractieleider een duidelijk standpunt
ingenomen én kenbaar gemaakt betreffende de legerkazerne die met sluiting
bedreigd is. Dat heb ik gedaan nadat ik meerdere gesprekken gehad heb met
militairen die hun hart hebben gelucht over de aanslepende onzekerheid. De
geruchten over een eventuele sluiting hangen ondertussen al enkele jaren in de
lucht, allerlei wat-als-scenario’s duiken op enz. En ondertussen krijg ik dan het
toekomstplan van Stad Ieper onder ogen waar het huidige militair domein al
ingekleurd staat als eventuele woonzone. Wetende dat de eventuele sluiting van
de kazerne niet enkel de militairen zal treffen maar ook hun gezin/familie,
krijg ik het niet over mijn hart om dat toekomstplan ter harte te nemen. Daarom
dat ik tijdens de eerstvolgende gemeenteraad de andere fracties zal oproepen om
er alles voor te doen om de Ieperse legerkazerne te redden. Het is nu niet
omdat Ieper zich verkoopt als Vredesstad dat we ons verleden als garnizoensstad
moeten verloochenen. Stad Ieper kan altijd rekenen op de inzet van de
militairen tijdens evenementen, herdenkingen, overstromingen, enz en dus lijkt het me nogal logisch dat het
stadsbestuur nu ook eens iets terugdoet voor de militairen die in Ieper
gekazerneerd zijn.

Naast
het dossier “kazerne” ben ik uren op huisbezoek geweest om de problemen en
vragen van mensen die mij contacteerden te gaan aanhoren. Ik sta er nog telkens
van versteld hoeveel mensen de stap niet durven te zetten naar bevoegde
instanties zoals bv het OCMW. En ik kom dan ook vaak bij mensen die de stap wel
zouden willen zetten maar die er niet toe in staat zijn omwille van het feit
dat ze zich niet kunnen verplaatsen, geen raad weten met de digitalisering,
enz. Ik ben dan blij dat die mensen mij ofwel opbellen ofwel via via mij
contacteren zodat ik hen kan gaan opzoeken. Ik neem dan mijn morele plicht ter
harte en help hen maximaal.

En
tussen het politieke werk door mag het huishouden uiteraard niet verwaarloosd
worden want als lokale politica kan ik mij geen huishoudhulp veroorloven. Maar
ach…eigenlijk zou ik niet graag mijn huishouden overlaten aan een andere hoor
want ik ben nogal op mijn privacy gesteld en wie weet wie ik over de vloer zou
krijgen…
Zo,
nu weet je weer waar ik me de voorbije dagen en weken mee zoet gehouden heb en
dus sluit ik dit berichtje af want de plicht roept alweer.De intercommunales….

Politiek Posted on Wed, February 15, 2017 13:30:52

Dat het merendeel van de bevolking geen politieke interesses (meer) heeft en politici als ongeloofwaardige schepsels beschouwt, wist ik al lang. Net zoals ik weet dat velen enkel de leuke kantjes zien van het mandaat en daaruit verkeerde conclusies trekken: sommigen denken dat politici enkel de ene na de andere receptie, activiteit, opening enz afschuimen, zitpenningen allerhande opstrijken, … En de berichtgeving van de voorbije dagen over de vertegenwoordigers in allerlei intercommunales doet daar geen goed aan. Helaas zijn sommigen te bekrompen om in te zien dat niet elke politieker onder de noemer van “graaier” geplaatst mag worden. Daarom ik hoop dat nu het deksel van de beerput is, het er niet te snel weer opgedraaid wordt – zoals na de VISA-crisis in Antwerpen gebeurde. Wie in de politiek wil, moet dat vanuit overtuiging doen. Wie veel geld wil verdienen, moet consequent zijn, de politiek verlaten en op eigen risico een bedrijf beginnen. Als gemeenteraadslid ben ik maar een heel klein garnaaltje in het politieke wereldje. Ik heb geen medewerkers rond me die dossiers voor me uitpluizen wat wil zeggen dat ikzelf vaak uren moet spenderen om dossiers op te volgen, informatie in te winnen voor interpellaties allerhande, enz. Maar dat willen sommigen precies niet inzien. Tjah…wat baten kaars en bril………….

Maar nu wat vrolijker nieuws: gisteren heb ik mezelf getrakteerd op een vrije dag en heb genoten van het eerste voorjaarszonnetje. Ik moest mezelf intomen om niet aan de grote kuis te beginnen maar heb toch de ramen gewassen en het huisje gepoetst.

Vandaag stort ik me dan de ganse dag op mijn politieke werk waar heel wat afspraken op de agenda staan in het kader van mijn dienstbetoon.

En ondertussen vliegen de dagen veel te snel voorbij want we zijn alweer halfweg de tweede maand van het nieuwe jaar. Misschien moet ik een weekendje-uit plannen want ik heb precies nood aan wat ontspanning. En aangezien ik vanavond vergader-vrij ben, zou het weleens kunnen gebeuren dat ik daar vanavond mijn werk van maak…Een dag telt helaas maar 24 uren…

Politiek Posted on Tue, February 07, 2017 12:25:05

Het is ondertussen
alweer enkele weken geleden dat ik nog iets van me liet horen via mijn blog
maar dit is (alweer) een gevolg van… tijdsgebrek. Het zal misschien wat vreemd
klinken maar ik ben eigenlijk wel blij dat de vele nieuwjaarsrecepties
ondertussen achter de rug zijn. Het is uiteraard wel fijn om uitgenodigd te
worden, om van de gelegenheid gebruik te kunnen maken om te netwerken, enz maar
teveel is teveel. Maar ach, ik ben toch blij dat ik op de meeste uitnodigingen
ben ingegaan want ik ben zo graag onder de mensensmiley
Eigenlijk zou ik toch
weleens graag een dag hebben dat ik kan zeggen dat ik me verveel, dat ik niet
weet wat gedaan, enz. Maar ik ben met zoveel bezig en zit van alles te plannen
en voor te bereiden dat het er niet naar uitziet dat die dag van verveling er
gauw zal komen.
De voorbije dagen
heb ik tussen het gewone en politieke werk door ook heel wat opkuiswerk gehad
bij ons thuis. Een gevolg van de dakrenovatie. En wetende dat kuisen niet mijn
favoriete bezigheid is, kan je je wel voorstellen dat ik daar niet al te
vrolijk van werd.
Aangezien het leven
meer is dan werken alleen en dat er ook nog belangrijkere zaken zijn dan aan
politiek doen, heb ik ook heel wat tijd met de familie doorgebracht. Heb genoten
van het samenzijn en de uitstapjes met de familie.
Dit alles is dus de
reden waarom ik maar amper iets van me heb laten horen de voorbije weken. Via
Twitter en Facebook (gesloten profiel) daarentegen laat ik me wel horen.
Nu we alweer
februari zijn, staan er alweer heel wat vergaderingen in mijn agenda en ook die
zal ik niet allemaal kunnen bijwonen omdat sommige vergaderingen op één en
dezelfde dag doorgaan.
Dan moet ik
keuzes maken en dat is niet altijd evident. Dan kies ik logischer wijze voor
die vergadering waar ik eventueel mijn partijstandpunten kan verdedigen want
jah, iemand moet toch de stem van het Vlaams Belang en de kiezers vertolken
(…).
Tijdens mijn vele
huisbezoeken in het kader van mijn dienstbetoon, heb ik heel wat informatie
gekregen waarvan ik toch één en ander wil van uitpluizen. Zo heb ik onder
andere te horen gekregen van iemand (die al jaren op de wachtlijst staat voor
een sociale woning) dat ze bij een bezoek aan de huisvestingsmaatschappij te
horen heeft gekregen: “dat ze nog niet meteen op een woning moet rekenen omdat
er vluchtelingen onderdak moeten krijgen”. Voor mij is dit de aanzet om zo
dadelijk enkele Schriftelijke Vragen te stellen aan het Schepencollege.
Terwijl links-simplisten
in Ieper zich momenteel bezighouden met het besmeuren van palen, banken,
verkeersborden, enz met klevers van “Hart boven hard” (tiens…moet er niet
opgetreden worden tegen deze vorm van “wildplakken”?) en het Trump-bashen, zal
ik mij des te harder inzetten voor mijn eigen volk! Ik weiger te aanvaarden dat
wij tweederangsburgers geworden zijn in ons eigen land. Als “men” niet kan
wennen aan ONZE waarden en normen in ONS land (maar wel aan ONZE centen en
voorzieningen…), dan kan “men” maar beter teruggaan naar het land van herkomst.“Gaan nieuwjaren…”

Vrije tijd Posted on Tue, January 17, 2017 14:58:41

Het kerstgerief is reeds
naar de zolder verbannen en nu is het moment aangebroken om “te gaan
nieuwjaren”. Ondertussen is de nieuwjaarsmaand al over de helft waardoor ik al
heel wat persoonijke nieuwjaarswensen gegeven en gekregen heb, zoveel zelfs dat
ik soms niet meer weet wie ik nu al gezien heb dit jaar en wie niet. Als al die
wensen nu ook nog eens werkelijkheid mogen worden, dan zijn we met zijn allen
goed gelukt. Maar ik ben positief, leef van dag op dag en we zien wel wat het
nieuwe jaar met zich zal meebrengen. Het plezante aan de maand januari is het
ingaan op de vele uitnodigingen om samen met familie, vrienden en kennissen te
klinken op het nieuwe jaar. De vele nieuwjaarsrecepties zijn bovendien het
ideale middel om bestaande contacten te versterken maar ook om nieuwe mensen te
ontmoeten. Ondertussen heb ik tot op vandaag al een zevental recepties achter
de rug die ik in hoedanigheid van gemeenteraadslid heb bijgewoond. Nog enkele
te gaan…

Maar het leven is meer dan
klinken en feesten alleen (wat jammer…) en dus moet er ook nog wat gewerkt
worden. Qua vergaderingen is het de voorbije weken relatief rustig geweest maar
stilletjesaan begint alles weer op gang te komen. Uiteraard wil dat niet zeggen
dat ik de voorbije weken met mijn duimen heb zitten draaien, integendeel. Ik
heb van de rustige periode rond de jaarswisseling gebruikt gemaakt om heel wat
schriftelijke vragen voor het Schepencollege in te dienen ter voorbereiding van
komende interpellaties. Mijn dienstbetoon is gewoon doorgegaan en samen met de
militanten hebben we enkele activiteiten gepland waarmee we weldra naar buiten
zullen komen. We hebben besloten om vanaf 2017 (weer) wat meer naar buiten te
komen. De tegenstrevers die hoopten dat het Vlaams Belang in een winterslaapje
gevallen is, moet ik bij deze ontgoochelen. Laat ik de voorbije maanden
omschrijven als “stilte voor de storm”…

En nu zal ik afsluiten want
ik ga enkele mensen gaan bezoeken in verschillende rusthuizen. En wat doen we
naar aloude traditie mee? Inderdaad….”lukken” (harde boterwafeltjes).Gelukkig nieuwjaar!

Vrije tijd Posted on Sun, January 01, 2017 10:34:11

Ik wens u allen een gezond, veilig, gelukkig, plezant, …nieuwjaar.
Laat ons de moed vinden om ons verder te verzetten tegen de islamisering van onze steden en om onze weg verder te zetten naar een vrij en onafhankelijk Vlaanderen!Joepie…het jaareinde is in zicht!

Politiek Posted on Sat, December 31, 2016 09:58:47

Het is
zover: de laatste dag van 2016 is ingezet. Met heel veel plezier zal ik 2017 verwelkomen
in de hoop dat het een beter jaar zal worden. Hoop doet leven…

Op
persoonlijk vlak viel het allemaal nog relatief mee (op enkele bekommernissen
en tegenslagen na…) maar op maatschappelijk gebied was het gewoonweg een ramp:
de asielinvasie, de moslimterreuraanslagen, de islamisering van onze steden,
prijsstijgingen allerhande, onze eigen tradities kwamen onder zware druk te staan
(denk maar aan de heisa rond Zwarte Piet, de kerststallen en kerstmarkten,…),
enz.
Maar het
was niet allemaal kommer en kwel: de wereldwijde politiek-correcte massa kreeg het
deksel op de neus door de overwinning van Trump. De man die in zijn eentje moest
optorsen tegen die massa heeft het uiteindelijk toch gehaald en werd
uiteindelijk President. Hij werd belachelijk gemaakt en uitgejouwd maar had de
kracht om niet de plooien. Het doorzettingsvermogen van Trump moet een
voorbeeld zijn voor alle politici die te kampen hebben tegen het cordon
sanitaire en de multikul-aanbiddende en de politiek-correcte massa.

Als Iepers Vlaams
Belang-gemeenteraadslid kreeg ik in 2016 wat tegenwind, zeg maar een storm in
een glas water, toen ik kritiek gaf op quasi alles die de naam “vrede” draagt:
de vredesprijs, het vredesfonds, de vredesloop, de vredesambtenaar. Dat men dit alles teveel blijft koppelen aan
het linkse gedachtegoed, willen ze in de vredesstad nog altijd niet snappen. Want
ach…alles voor de vrede hé…
En dan was
er nog mijn commentaar op de multiculturele beschildering van de
containerklassen op de Capucijnenwijk die meteen een
anti-racisme-affiche-campagne teweeg bracht. Wel, wel, wel…een zoveelste
voorbeeld dat multiculuur feitelijk een dictatuur is want wie kritiek durft te
uiten op de multikul, die moet de mond gesnoerd worden. Althans, dat probeert men
te doen want geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om mij door een handvol
linkse sujetten te laten muilkorven. Maar geen nood, het nieuwe jaar staat voor
de deur en met nieuwe moed zal ik in 2017 meer dan ooit tekeer gaan tegen de
links-simplistische en politiek-correcte kudde.
En behalve
de overwinning van Trump is er nog een ander hoopgevend feit: de
verkiezingspeilingen. Ook al sta ik nogal terughoudend tegenover dergelijke
peilingen, het doet me toch wel plezier te kunnen vaststellen dat zowel het
Vlaams Belang als onze Europese zusterpartijen de wind in zeilen hebben. We
mogen ons echter niet blindstaren op deze positieve peilingen en moeten ons
dagelijks blijven inzetten om ons doel te bereiken. Het is ook belangrijk dat
we onszelf geen messteek toedienen door interne twisten. Meer dan ooit moeten
we eensgezind naar de verkiezingen trekken want we moeten beseffen (en ik zal
het nu positiever omschrijven dan het is) dat het 5 voor 12 is voor ons volk…

Dit is
zowat in een notedop hoe ik het bijna-voorbije politiek jaar heb willen
samenvatten.
Conclusie
van dit bericht is dat er veel (politieke) moed zal nodig zijn in 2017. Ikzelf
zie het alvast helemaal zitten en ben er klaar voor. Dit dankzij de steun van
mijn kiezers, sympathisanten, vrienden, waar ik steeds kan op rekenen. Ik wil
hen langs deze weg bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun want zonder hen
zou “de strijd” een pak lastiger zijn.
Ik jullie
allen een prettig eindejaar en een gezond, gelukkig, beter, strijdvaardig 2017!
Houzee!V.O.S.

Politiek Posted on Mon, December 26, 2016 09:56:32

Opgegroeid zijnde in de Vlaamse Beweging leerde ik als
kind VOS kennen als het verbond van de Vlaamse Oudstrijders. Ik herinner me
nog goed dat ik als kind een beetje opkeek naar die “oude mannen met hun
medailles en vlaggen”. Ze waren steevast present op de vele activiteiten in de
streek, gaande van 11 juli-vieringen en IJzerbedevaarten tot deelname aan de
vele 11 november-herdenkingen hier in de frontstreek. De aanwezigheid van de
Vossen met hun vaandels met Vlaamse leeuwen in het logo waren een mooi contrast
met de tricolore vlaggen van de vaderlandslievende verenigingen.

Naarmate de oudstrijders verouderden, werd een nieuwe wind
in de vereniging geblazen, de tijd voor verjonging was aangebroken. Algauw werd
duidelijk dat het verbond evolueerde naar een vredesbeweging, een Vlaamse
Vredebeweging.
We weten allemaal dat het merendeel van de Vlaamse
vredesactivitsten links-simplisten zijn. Het merendeel van die vredesactvisten
dwepen met het multicultureel gedachtegoed in naam van de vrede. In mijn eigen
stad, Ieper Vredesstad, bestaat “de harde kern” (lees: vijf man en een
paardekop…) van de vredesbeweging uit een samenraapsel van PVDA-Hart boven
Hard-Vredesfonds. Het merendeel van die wereldverbeteraars beschouwen onze
Vlaamse Leeuwenvlaggen als “vlaggen van het Vlaams Belang”. Hoe idioot kan je
zijn om niet eens de eigen geschiedenis en cultuur te kennen maar terwijl staan
dwepen met de multicultuur?!

Dat VOS op de Algemene Vergadering van 22 oktober een nieuw
logo heeft voorgesteld en dat dit zonder fundamentele bezwaren aanvaard werd,
roept bij mij toch wel wat bedenkingen op ook al beweren ze dat de oude
symbolen en vlaggen niet in de vuilbak
moeten. Dat de Algemene Vergadering van VOS ermee heeft ingestemd om voortaan de
Vlaamse Leeuw uit hun logo te weren, vind ik gewoonweg beschamend. In hoeverre
kan je de authentieke boodschap van de Frontbeweging (Nooit meer oorlog,
Godsvrede en Zelfbestuur) in ere houden als je de eigen symbolen al niet meer
in je logo durft/wil behouden?! Arm Vlaanderen….Solidariteitsactie Vlaams Belang Antwerpen

Politiek Posted on Sun, December 25, 2016 10:21:42

Vanuit
Ieper wens ik mijn Antwerpse partijgenoten heel veel succes met hun
Kerst-solidariteitsactie ten voordele van het bejaard koppel Mia en Dolf wiens
auto door drugdealers in brand werd gestoken. Deze mensen zijn afhankelijk van
hun wagen. Het vuur heeft heel wat schade aangebracht onder de motorkap
waardoor het de moeite niet meer zal zijn om de wagen te herstellen. En de
verzekering zal alleen maar tussenkomen als de dader(s) gevat worden….

Steunen kan via BE97750937106149,
rekeningnummer van VB Antwerpen want elke euro helpt…Fijne Kerstdagen!

Vrije tijd Posted on Sat, December 24, 2016 08:44:00Refugees NOT welcome!

Politiek Posted on Fri, December 23, 2016 16:48:22

In dit bericht zal ik het niet uitgebreid hebben over de meest recente (maar beslist niet de laatste…) moslimterreuraanslag in Berlijn want daar hebben we met zijn allen al genoeg van gehoord en gelezen de voorbije dagen. Zij die nu staan te jammeren en gechoqueerd zijn, kunnen misschien eens beginnen met zich af te vragen waarom het zover is kunnen komen dat gewetenloze “sujetten” aanslagen plegen in naam van Allah, waarom bloed van onschuldigen vloeit in onze steden in naam van Allah. Ik zal hen het denken besparen en meteen zelf het antwoord geven: onze samenleving en politici zijn té tolerant voor de islam. De massa is bang om kritiek te uiten op de islam want doe je het toch, dan krijg je de stempel van islamofoob aangesmeerd. Ik beweer hier nu niet dat alle moslims terroristen zijn maar ik kan alleen maar vaststellen dat het gros van de aanslagen van de voorbije jaren in Europa, werd gepleegd door daders met een radicale, salafistische motivatie. Het salafisme is een fundamentalistische stroming in de soennitische islam. Ik ben zo vrij om jullie door te verwijzen naar een artikel met een overzicht van de terreuraanslagen in Europa van de voorbije jaren, kwestie van jullie geheugen wat op te frissen: http://sceptr.net/2016/12/terreur-europa-overzicht/.

Sinds de asielcrisis in de zomer van 2014 op volle snelheid kwam, ontvingen de Europese landen enkele miljoenen vluchtelingen. En het is ondertussen ook gebleken dat tussen de vele échte vluchtelingen ook heel wat “mannen-met-slechte-bedoelingen” zaten.
Hoogtijd dus dat de zelfverklaarde wereldverbeteraars, die de vluchtelingen met open armen hebben ontvangen, die hen tot op vandaag op alle mogelijke manieren steunen, die constant de ondertussen grijsgedraaide plaat van “tijdens de eerste wereldoorlog zijn onze ouders/grootouders/overgrootouders ook moeten vluchten voor het oorlogsgeweld” laten horen, die affiches van “hun vlucht is ook mijn vlucht” en “refugees welcome” uithangen, enz… beginnen inzien dat het niet allemaal lieverdjes en gelukszoekers zijn die ook in ons land zijn binnengekomen!

Maar ach…in deze kerstperiode verwacht “de massa” dat we elkaar een warm hart toedragen en dat we vergevingsgezind zijn en dus zal ik met dit bericht hoogstwaarschijnschijnlijk weer op enkele teentjes trappen want kerstperiode of niet: ik zeg wat ik ervan denk. De tijden zijn veranderd: de ogen moeten opengetrokken worden en de tijd van zwijgen is voorbij.Kort verslag van de jaarlijkse kerstuitstap.

Politiek Posted on Mon, December 19, 2016 16:23:31

Vorig weekend vond de
jaarlijkse Kerstuitstap plaats van de VNS. In tegenstelling tot andere jaren
trokken we er niet één dag maar drie dagen op uit. Vrijdagochtend vertrokken we,
voor het 9de jaar op rij, met de vrolijke bende naar Rüdesheim am
Rhein (https://nl.wikipedia.org/wiki/Rüdesheim_am_Rhein
). Onderweg was er tijd zat om herinneringen en anekdotes boven te halen van
vorige uitstappen en er werden plannen gesmeed voor de komende dagen.
Eigenlijk waren die plannen een beetje eentonig maar heel leuk: eten, drinken
en plezier maken.

We waren gelukkig gespaard
gebleven van files maar kregen wel meerdere keren wegenwerken tegen waardoor er
toch enkele uren verloren zijn gegaan tijdens onze driedaagse. Om Rüdesheim am
Rhein te kunnen bereiken, moesten we onze bus vanuit Bingen laten overzetten
met de boot wat an sich ook al iets speciaals was. Het hotel waar we verbleven had
zicht op de Rijn en als we het hotel buitenkwamen, zaten we al meteen bij de
chaletjes van de kerstmarkt. Het was dus de perfecte locatie om meteen in de
sfeer te geraken. De eerste dag gingen we na het inchecken in het hotel meteen
op verkenning in het stadje en algauw was het duidelijk dat we ons daar niet
zouden vervelen. Liefhebbers van wijn konden in Rüdesheim met volle teugen
genieten van het rijke aanbod want om de zoveel meters was er wel ergens een Weingut of Weinstube en zeker in de Drosselgasse. De streekspecialiteit bij
uitstek is natuurlijk de gekende Asbach Uralt (https://nl.wikipedia.org/wiki/Asbach_Uralt)
waarvan de fabriek in Rüdesheim te bezoeken is.

Maar uiteraard waren we er niet alleen om te eten en te
drinken maar ook om er wat van de streekgeschiedenis op te snuiven. In het
centrum van Rüdesheim namen we de kabelbaan naar het Niederwald op een
nabijgelegen berg. Vanuit de kabelbaan is er normaal gezien een mooi uitzicht
over de stad en het omliggende landschap maar toen wij er waren, was het een
beetje te bewolkt. En bovenop de berg staat het bekende monument van Germania.
Een naam die blijkbaar omgevormd werd tot het Niederwald Monument/
Niederwalddenkmal. Wellicht klinkt Germania tegenwoordig te patriottisch…

De tweede dag zijn we naar Koblenz geweest (http://www.moezeldal.nl/koblenz.html
). Daar was iedereen vrij om er de dag te vullen naar believen: sommigen waren
mee voor de kerstmarkten, anderen voor het gewone winkelen, anderen om er de
toeristische trekpleisters te bezoeken. Ikzelf heb de combinatie van de drie
gedaan. Een bezoek aan de Deutsches Eck (https://nl.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Eck
) mocht toch niet ontbreken.

Na ons dagje Koblenz hadden we nog steeds niet genoeg van
de kerstmarkten en dus trokken we ’s avonds terug naar de kerstmarkt in
Rüdesheim.

De laatste dag zijn we, na het uitchecken in ’t hotel,
naar de oudste stad van Duitsland geweest: Trier (http://www.moezeldal.nl/trier.html).
Voor zij die dachten hun centen te kunnen uitgeven in de vele winkels, waren
eraan voor de moeite want alles was er gesloten. Ikzelf had daar absoluut geen
last van want ik wou er toch alleen maar de kerstmarkt bezoeken maar vooral de
Romeinse overblijfselen zoals de Porta Nigra en het Amphitheater. Tijdens de
stadswandeling kon ik al snel vaststellen dat het in Trier veel minder net was
dan bv in Koblenz. Vooral de vele graffiti heb ik als storend ervaren. Zouden
de vele anarchistische symbolen en het zwerfvuil in de omgeving van het
geboortehuis van Karl Marx misschien enig verband houden met elkaar? smiley

Na het bezoek aan Trier zijn we dan via Luxemburg terug
naar Vlaanderen gereden. Ook op de terugweg zijn we gespaard gebleven van file
waardoor we op het voorziene uur terug thuis waren.

Het was een aangename driedaagse en meteen ook de
traditionele afsluiting van een politiek werkjaar. Met opgeladen batterij en
versterkte vriendschap zijn we klaar om er volgend jaar met volle moed tegenaan
te gaan. Bedankt aan allen die mee waren voor het gezelschap!De teloorgang van de traditionele kerstdagen…

Politiek Posted on Thu, December 15, 2016 13:39:22

Ik herinner
me de kerstdagen van in mijn kindertijd: overal was er die typische sfeer:
kerstliederen weerklonken waar je maar kwam, winkels waren rijkelijk versierd,
kerstkaarten overspoelden de brievenbus, op de kassabonnen stond bovenaan
“Vrolijk Kerstfeest”, op talrijke kerstmarkten kon je allerlei leuke
hebbedingetjes op de kop tikken, er werden geldinzamelingen gedaan om
minderbedeelden een warme maaltijd te kunnen aanbieden, gelovigen trokken naar
de middernachtmis, in openbare gebouwen en scholen stond een mooie versierde
kerstboom, enz, enz, enz…En ook al ben ik geen gelovige, ik kon daarvan
genieten. Ik vond het zelfs een beetje mysterieus want ik kon eigenlijk niet
begrijpen dat gelovigen daar zoveel waarde aan konden hechten. Ondertussen ben
ik tot het besef gekomen dat dit nu eenmaal bij onze cultuur hoort, dat
gelovigen daarmee hun tradities in ere willen houden. Een geen haar op mijn
hoofd die er ooit aan gedacht had om daar de spot mee te drijven of om daar
kritiek op te geven.

Maar als ik
nu vaststel dat van al die tradities amper iets is overgebleven, dan moet je concluderen
dat dit grotendeels te wijten is aan de islamisering van ons land. Door het
geflirt van links-simplistische volksverraders, die in naam van vrede en
verdraagzaamheid er alles voor doen zodat moslims, asielzoekers en andere
gelukzoekers van vreemde origine zich hier thuis voelen, gaan onze eigen
tradities erop achteruit. Onze eigen waarden en normen moeten wijken voor de
muliticulturele bullshit. Ondertussen worden kerstmarkten omgevormd tot
wintermarkten, weerklinkt er amper nog kerstmuziek in de winkels, staan er al
lang geen kerstwensen meer op het kasticketje, enz, enz.

Ik herinner
mij het verhaal van in mijn kindertijd, bij de nonnen op school, waarbij men op
kerstavond een eenzame, een vreemde, moest uitnodigen. Tjah…als ik nu zie dat er elke dag eenzamen
en vreemden toekomen in onze steden, dan heb ik daar toch wel mijn bedenkingen
bij. En als je dan weet dat er nog wereldverbeteraars zijn die er alles voor
doen om die eenzamen te herenigen met hun familie in het kader van
gezinshereniging, dan is het hek helemaal van de dam. De kerstperiode is het
uitgelezen moment om een liefdadigheidsactie op touw te zetten, zoals een
pannenkoekenverkoop, om bijvoorbeeld
dossierskosten te dekken want dat slaat altijd aan bij “de massa” want
jah…”Kerstmis nadert en dan moeten we toch iets goeds doen”, denken de simpelen
van geest. Mensen toch….wakker worden! De islam staat voor de deur en die werd
wagewijd opengezet door de politiek-correcte meute.

Ik vraag me
eigenlijk af hoe onze volksverraders zouden reageren wanneer hun vrouwen of
dochters als minderwaardige sujetten beschouwd zouden worden door de
muzelmannen. Misschien eens het artikel lezen over de journaliste van France 2
die ervaren heeft hoe het is om als vrouw door sommige wijken, buurten te lopen
in Frankrijk. Het artikel is hier te lezen: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3030903/2016/12/14/Schokkende-reportage-De-openbare-ruimtes-in-Franse-moslimwijken-waar-vrouwen-niet-meer-welkom-zijn.dhtml. En kom nu niet af met het argument
van “ach…’t is in ’t buitenland” want ook in onze Vlaamse steden zijn er
buurten, wijken, straten waar je als ongesluierde vrouw maar beter niet komt.
Maar ach…’t is bijna Kerstmis: “men” verwacht nu dat we verdraagzaam en
vergevingsgezind zijn….Vergeet het, ik ben/blijf waakzaam en tolereer geen
verbastering van ONZE tradities!Ernst en plezier…

Politiek Posted on Sun, December 11, 2016 10:48:40

De intentie
om eerder een berichtje te schrijven was (alweer) tevergeefs want ik had zoveel
te doen dat het er niet van gekomen is. Verwijzend naar mijn vorig blogbericht
kan ik dus bevestigen dat ik de kerstallententoonstelling in Voormezele ben
gaan bezoeken. Ik was eigenlijk aangenaam verrast van het feit dat de
schoonheid en het uitgebreid assortiment van de kerststallen (die vanuit alle
hoeken van de wereld tot in het verre Voormezele zijn geraakt) mij zouden
boeien. Als een ware wervelwind baande ik mij een weg door de tentoonstelling
want ik had nog enkele afspraken in het kader van mijn dienstbetoon.

Maandag was
het gemeenteraadszitting daarvoor had ik nog wat voorbereidend werk te doen
zodat ik toch met de nodige dossierkennis de stem van de Vlaams Belang-kiezers
kon vertolken. Het was tevens de laatste zitting van 2016 en ik kan terugblikken
op een boeiend werkjaar met soms wat tussenkomsten die niet door iedereen
gesmaakt werden.Wat is het toch fijn om oppositie te voeren. Ondertussen zetel
ik reeds 10 jaar in de Ieperse gemeenteraad en met steeds groeiend enthousiasme
kijk ik naar de toekomst. Wat anderen van mijn visie en stijl vinden kan mijn
geen barst schelen want ik kan tenminste nog elke dag zonder schroom in de
spiegel kijken want ik ben wie ik ben: een rechtlijnige, trouwe partijsoldaat.

Dinsdag was
ik dan present op de bestuursvergadering van IJzerwake. We zijn uiteraard al
volop bezig met de voorbereidingen voor de Wake 2017 en ik kan alvast een tipje
van de sluier oplichten door te vertellen dat we een vernieuwd concept zullen
aanbieden.

De daarop
volgende dagen had ik nog enkele vergaderingen en om de week af te sluiten, ben
ik samen met mijn vader naar de lezing van Prof Scholliers geweest over de
“Geschiedenis van de gastronomie van arm en rijk”. Alweer een geslaagde avond
in organisatie van het stadsarchief van Ieper. Enig minpuntje was het feit dat
de micro niet wou meewerken waardoor de aanwezigen genoodzaakt waren om extra
goed te luisteren. Maar ik veronderstel dat het nodige gedaan zal worden om dit
probleem te verhelpen en dat er geïnvesteerd zal worden in een nieuwe micro.
Dit laatste zal ik trouwens via een Schriftelijke Vraag suggereren aan de
schepen van cutuur.(Foto: via Facebookpagina Stadsarchief Ieper).
Meerdere sfeerbeelden zijn te bekijken via http://www.westhoek.be/jewaserbij/10147/lezing-over-de-geschiedenis-van-de-gastronomie-van-arm-en-rijk

Gisteren
ben ik, naar jaarlijse gewoonte, met een delegatie van de Vriendenkring Nancy
Six naar de eindejaarsrevue geweest. Dit jaar was het trouwens een
jubileumopvoering want het koninklijk Iepers Operettegezelschap mag de 60ste
eindejaarsrevue op het palmares schrijven. Het was alweer een puike
voorstelling met een goeie mix van sketches en dans. Als lokale politica is het
altijd plezant om een terugblik te krijgen op het voorbije jaar en de snerten
naar lokale politici maakt het des te plezanter. Op de bühne kan er gezegd
worden wat de man/vrouw in de straat denkt, iets wat ik als politica ook poog te
doen. Alleen heb ik niet die absolute vrijheid als cabaretiers en word ik geacht
me binnen het politiek-correcte-denken te houden. Maar tussen het verwachten en
het doen is een groot verschil dus ook daarvan trek ik me geen barst aansmiley

Uit
noodzaak za ik dit bericht nu afsluiten want het is hoogtijd dat ik de
Kerstsfeer in de woonkamer breng.« PreviousNext »