De twee weken rust hebben me goed gedaan en hebben me de kans gegeven om mijn batterij weer op te laden. Dat heb ik gedaan door onder andere wat extra tijd te maken om mijn familie te bezoeken en af te spreken met onze vrienden. Maar dankzij het stralende lenteweer heb ik ook ruimschoots kunnen genieten van de rust in onze tuin.

Ondertussen heb ik het politieke werk alweer hervat: ik heb enkele huisbezoeken gedaan in het kader van de lijstvorming, een constructieve afdelingsvergadering gehad en gisteren heb ik deelgenomen aan de slotzitting van KRAS Ieper. KRAS is een project van Jeugddienst Globelink waarbij leerlingen van de derde graad zich een jaar lang verdiepen in een mondiaal thema. Ze vertegenwoordigen dit jaar in groepjes een partij, land of organisatie en leggen zich toe op het thema migratie. Met al die input trekken ze dan naar Brussel om voor één dag in onze parlementen te zetelen. Maar gisteren hebben enkele leerlingen uit diverse Ieperse scholen eerst het debat aangegaan met de Ieperse politici uit de meerderheid en oppositie. Ook al kan ik me niet echt scharen achter hun voorstellen en meningen, ik vind het toch lovensaardig dat de leerlingen de moeite doen om zich te verdiepen in dit toch wel ruime thema (migratie). Helaas zijn hun voorstellen voor mij als Vlaams Belanger veel te bepamperend voor de migranten. Ik ben van mening dat er nog teveel noden zijn bij onze eigen, autochtone, bevolking en dat deze absolute voorrang moeten krijgen. Eens al die noden opgelost zijn, kan men zich openstellen voor de noden van de vluchtelingen, asielzoekers, enz. (foto: Krant van West-Vlaanderen)

Als lid van de Gecoro (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) ben ik zaterdag naar het Zeeuwse Goes geweest voor de studiedag “mobiliteit op maat van een kleine stad”.(Op de foto wethouder Loes Meeuwisse-VVD).
Het was niet alleen leerzaam en boeiend, het was ook de gelegenheid om de andere deelnemers te leren kennen en bekenden waarmee ik zetel in de commissie nog beter te leren kennen.

En zo zie je maar hoe boeiend en afwisselend mijn politiek engagement kan zijn!