Op deze bewolkte zondagochtend blik ik graag eens terug op de voorbije activiteiten waaraan ik het heb deelgenomen zodat jullie zich een beeld kunnen vormen van mijn bezigheden. Uiteraard zal ik me beperken tot mijn niet-alledaagse bezigheden want dat zou ons anders te ver afleiden.

Ik was aanwezig op de studiedag van de VVSG in Roeselare waar ik de toelichting kreeg over nieuw decreet Lokaal Bestuur. Het nieuw decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan.

De laatste maandag van maart was er uitzonderlijk een gemeenteraadszitting en graag verwijs ik jullie door naar de webstek van Vlaams Belang Ieper om er mijn 3 belangrijkste tussenkomsten te lezen. De eerste heeft betrekking tot de aanvaarding van de schenking van de replica’s van de leeuwen voor bij de Menenpoort: https://ieper.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws/gemeenteraadszitting-van-26032018-1/. , in mijn tweede tussenkomst verduidelijk ik de bedenkingen van onze fractie op het ere-burgerschap van Dr. Brendan Nelson: https://ieper.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws/gemeenteraadszitting-van-26032018-2/. Mijn derde tussenkomst is een repliek op het voorstel van Groen om niet-Belgen aan te sporen deel te nemen aan onze gemeenteraadsverkiezingen: https://ieper.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws/gemeenteraadszitting-van-26032018-3/.

Enkele dagen later ben ik dan, samen met mijn vader, naar de officiële opening geweest van de participatieve land art-installatie CWXRM in domein De Palingbeek Zillebeke-Ieper. Ik had het kunstwerk al gezien toen het nog in opbouw was maar het eindresultaat is gewoonweg verbluffend. Wie in de buurt is, moet zeker eens naar het domein De Palingbeek (Zillebeke-Ieper) gaan om het te aanschouwen.

De dag na deze opening was het dan eindelijk zover: de lezing van Wim Van Rooy over zijn boek “Waarover men niet spreekt”. Het was een heel boeiende avond en het deed me plezier om enkele nieuwe mensen te mogen verwelkomen in ons midden. Zij hadden de weg naar onze activiteit gevonden dankzij het lokaal blad en onze webstek. Voor onze ploeg een stimulans om in de toekomst deze kanalen maximaal te benutten.

En na de lezing zette ik me meteen in “paasvakantie-modus” wat wil zeggen dat ik het 2 weken rustig aan zou doen: geen vergaderingen, geen dienstbetoon, mobieltje op “stil”, mailbox laten vollopen, enz. Kortom, 2 weken eens de batterijen goed opladen om dan nadien weer met volle kracht in ’t politieke werk te vliegen. Ik heb nog een weekje rust tegoed maar wou toch dit berichtje posten zodat jullie kunnen afleiden dat alles hier in orde is!