Blog Image

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Lezing WIM VAN ROOY

Politiek Posted on Wed, March 21, 2018 15:24:41

Noteer alvast in je agenda: 30 maart om 20u: lezing Wim Van Rooy over zijn boek “Waarover men niet spreekt”.
Meer info over het werk: http://www.waarovermennietspreekt.be/waarover-welkom.html
Hartelijk welkom!Van zwembad tot bos…

Vrije tijd Posted on Wed, March 21, 2018 14:33:48

Het
is alweer enkele dagen geleden dat ik me nog liet horen via mijn blog dus moest
ik mezelf verplichten om daar vandaag verandering in te brengen.

De
dagen en weken vliegen zo snel voorbij dat ik mijn agenda er eventjes bij moet
nemen om te kijken wanneer ik wat gedaan heb de voorbije dagen. Ik overloop in
’t kort eens de buitengewone zaken: op maandag 12 maart ben ik samen met één
van de afdelingsbestuursleden naar de denkavond geweest ivm het voormalig
openluchtzwembad. Een uitgebreide toelichting hierover kan je lezen via
volgende link naar de webstek van Stad Ieper: https://www.ieper.be/bijna-100-mensen-op-denkavond-openluchtzwembad.

Vrijdag
16 maart nam ik deel aan het debat van ABS Ieper. Wetende dat ik de dossiers en
zaken ivm de landbouwsector niet van dichtbij opvolg en geen directe band heb
met het landbouwleven, was het voor mij een hele opgave om er onze
partijstandpunten te verdedigen. Maar als enige vrouw in het panel heb ik toch
mijn mannetje kunnen staan. De uitnodiging voor dit debat is voor mij de aanzet
geweest om toch iets meer de landbouw op te volgen ook al kunnen wij lokaal
maar weinig inbrengen ten voordele van de landbouwers. Regelgevingen,
afspraken, enz worden allemaal op hogere
niveaus beslist wat niet belet dat wij als lokaal bestuur toch wat meer moeten
durven opkomen voor de landbouwers. Wij moeten met zijn allen eens gaan
beseffen dat we zonder de landbouwers niet kunnen overleven. Onze lokale
landbouwers verdienen meer dan ooit respect!

Zaterdag
nam onze afdeling deel aan de zwerfvuil-opruimactie. Met 12 hebben we 25 zakken
zwerfvuil opgeraapt langs de Oostkaai en een stuk van de Westkaai. Onze “buit”
bestond voornamelijk uit blikken maar ook stukken hout, een staande lamp, een
gps, bankkaart, porno dvd’s, enz. Het is onbegrijpelijk hoe slordig sommige
mensen zijn…Ook al heeft onze fractie in de gemeenteraad zich onthouden bij de
stemming om toe te treden tot de statiegeldalliantie, wij hopen dat er iets
gedaan zal worden om de vervuilers te doen inzien dat het zo niet verder kan.
Wij zijn vragende partij voor meer controles, meer gebruik van verplaatsbare
camera’s en vooral van hogere boetes. Enkel een harde en kordate aanpak zal hen
kunnen afschrikken.

Tussen
bovenvermelde activiteiten door heb ik nog tal van vergaderingen gehad naast
het gewone politieke werk. En bij wijze van ontspanning ben ik zondagnamiddag
eens met mijn echtgenoot gaan wandelen in de bossen van de Palingbeek. Het was
wel frisjes maar we waren goed ingeduffeld en de wandeling heeft ons goed
gedaan. Een beetje beweging kan nooit geen kwaad.

Zo,
nu weet je weer waar ik zo allemaal mee bezig ben geweest en je zal wel kunnen
besluiten dat ik niet met mijn vingers heb zitten draaien uit verveling. Goh…wanneer
heb ik me feitelijk nog eens verveeld? Ik zou het niet weten…