Tijdens de voorbije
gemeenteraad kwamen de opgravingswerken op de site De Meersen ter sprake. De
VB- fractie is opgelucht om via het antwoord van Schepen Dehaene te
vernemen dat de opgravingen plaats
vinden in opdracht, onder toezicht en in samenspraak met het Agentschap Onroerend
Erfgoed. Op die manier zijn ze zeker dat de nodige aandacht zal geschonken
worden aan het archeologisch onderzoek op deze historisch belangrijke site.
Fractieleider Nancy Six legt uit
waarom: “Wat veel Ieperlingen niet weten, is dat daar de Sint- Jansabdij gelegen
was. Deze was gebouwd uit rode baksteen. Via een heemkundige vernamen we dat
Stad “Yper” destijds vijftigduizend rode bakstenen gaf voor het bouwen van het
klooster. Dit was een overeenkomst tussen de abdij en de parochie. De nu
gevonden funderingen op die site zijn inderdaad opgetrokken uit rode baksteen…
Behalve het vinden van
funderingen werden ook skeletten opgegraven en dat er heel zeker nog veel meer te vinden zal zijn,
is evident daar de site honderden jaren dienst heeft gedaan als begraafplaats.
Naar wij vernomen hebben zou ook de locatie van de
eerste St- Niklaaskerk gelokaliseerd zijn. Momenteel is er nog maar een deeltje
van de kerk opgegraven dus loont het zeker de moeite om daar verder onderzoek
naar te verrichten.
Ook zijn er sporen gevonden van middeleeuwse
bewoning aan de kant van de St-Jansstraat.
Het is voor het huidige bestuur een unieke kans om
wat meer te weten te komen over ons rijk historisch verleden.
Eens het terug bebouwd is, dan kan de stad weer 100
jaar wachten om terug wat meer te weten over onze rijke en interessante
geschiedenis.
Wij weten ook wel dat
dergelijk onderzoek een pak geld kost maar 3D Real Estate is een professionele
speler op de markt en heeft dus, volgens Schepen Dehaene, de mogelijke meerkost
ingecalculeerd”.
Vlaams Belang hoopt
dat er toonmomenten zullen komen zodat alle geïnteresseerden de kans zullen
krijgen om de site/de vondsten te bewonderen.