In 2016 werd door de federale overheid 51 miljoen euro
uitgegeven voor dringende medische hulp aan personen die illegaal in ons land
verblijven. Voor de verzorging van 15 759 illegalen in ziekenhuizen betaalde
de federale overheid een bedrag van bijna 41 miljoen euro terug aan de OCMW’s. Wat
Ieper betreft gaat het hier om 29 dossiers van illegalen die voor €213.400
medische hulp kregen IN het ziekenhuis.

Daarnaast werd nog eens ruim 10 miljoen euro betaald voor de
verzorging van 13 290 illegalen BUITEN de ziekenhuizen. In Ieper werden 21
dossiers van illegalen zo behandeld, goed voor een kostenplaatje van €17.838,
47

Dat blijkt uit de cijfers die minister van Maatschappelijke
Integratie Ducarme op vraag van het Vlaams Belang bekend maakte. Over hoeveel
illegalen het in totaal juist gaat, kan uit de cijfers niet worden opgemaakt.
De minister wijst er uitdrukkelijk op dat de twee cijferreeksen niet kunnen worden
opgeteld omdat personen in de twee reeksen kunnen voorkomen en dat dus
dubbeltellingen zou opleveren.

Het
totale kostenplaatje voor de medische hulp voor illegalen in 2016 bedraagt dus
voor Ieper maar liefst €231.238.

Nancy
Six

Fractieleider