Vlaams Belang Ieper heeft haar leden opgeroepen niet
aanwezig te zijn op de uitreiking van de Vredesprijs aan The White Helmets op
11 november.

Eerder liet de Vlaams Belang-fractie al blijken dat zij
sowieso de meerwaarde niet zien voor Ieper van deze jaarlijkse Vredesprijs. De
gedane inspanningen leveren bovendien niet het gewenste resultaat op.

Dat de prijs dit jaar uitgereikt zal worden aan The White
Helmets kan al evenmin op sympathie rekenen. Dit omwille van de controverse die
er bestaat rond deze “vrijwilligersbeweging”.
TWH zijn, volgens hun website neutraal en niet gelinkt
aan een politieke partij of aan een religie verbonden. Ze zouden ook geen
gelden van overheden aannemen.
Toch krijgen TWH ook kritiek want sommigen beweren dat
TWH samenwerken met terreurorganisaties Al-Nusra en Al Qaida.
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Koenders
maakte eind 2015 bekend dat men 4 miljoen euro zou schenken aan
‘reddingswerkers’ van TWH in Syrië. Het bedrag zou verspreid worden over 2
jaar. Maar ook Washington heeft toegegeven dat ze 23 miljoen dollar USAID over
hebben gemaakt aan de organisatie. Ook het Verenigd Koninkrijk, Japan, Denemarken,
Duitsland en Nederland hebben geld overgemaakt aan deze organisatie.
De NGO claimt zelf dat ze enkel burgerslachtoffers onder
het puin vandaan halen, maar diverse onderzoeksjournalisten hebben inmiddels
onthuld dat velen van hen een dubbelrol spelen in het conflict.
Daarbovenop werd de Syrische leider van de witte helmen,
Raed al-Saleh, in 2016 uitgenodigd naar de V.S. om een Nobelprijs op te halen.
Toen hij in de V.S. landde, werd hij gelijk met het vliegtuig teruggestuurd
naar Turkije. Zijn visum werd namelijk geweigerd omdat hij nauwe banden zou
hebben met terroristische organisaties. Hij mocht de V.S. dus niet binnen, maar
zijn organisatie ontving wel 23 miljoen Dollar van de Amerikaanse overheid
(…).
Het lijkt erop dat TWH ook op verschillende manieren
wordt gebruikt door de NAVO. Zo wordt er op website van de witte helmen
opgeroepen om een petitie tekenen waarin verzocht wordt om een no-fly zone te
creëren boven Syrië.
De enigen die baat hebben bij zo een no-fly zone zijn de
landen die de huidige Syrische president Assad weg willen hebben, oftewel de
NAVO-landen.

Omwille van de controverse die er bestaat rond The White
Helmets, zal Vlaams Belang morgen dus niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking.