Maandag 2 oktober
deed Ivan Tanghe zijn intrede in de Ieperse gemeenteraad. Zodoende bestaat de
Vlaams Belang-fractie weer uit twee trouwe partijsoldaten. De wissel liep niet
van een leien dakje maar het is ons toch gelukt. Pech voor zij die gehoopt
hadden dat de zetel leeg zou komen te staan!

Langs deze weg wens
ik namens mezelf en het voltallig afdelingsbestuur Ivan heel veel succes.

Later op de avond
had ik ook nog enkele vragen voor de burgemeester met betrekking tot het
officieuze islamitisch gebedshuis in de Boezingepoortstraat. Ik had
aanvankelijk een interpellatie op de agenda willen plaatsen daarover maar het
punt werd onontvankelijk verklaard door de voorzitter van de gemeenteraad
(N-VA’er Jan Vercammen). Dus deed ik het maar in “vraagvorm”: kort en bondig.

Dit waren mijn
vragen:
“Graag had ik geweten:
1/ of
er veiligheidscontroles gedaan werden door politie en brandweer in het lokaal
in de Boezingepoortstraat waar de islamitische vzw samenkomt om er te bidden,
te koken, feest te vieren, koranlessen te geven, enz. en wanneer vonden die
controles plaats in deze officieuze moskee?
2/
Werd de Stad al gecontacteerd met de vraag om advies in het kader van de eventuele
erkenning van de moskee door minister Homans in Ieper of voor een
bestemmingswijziging (want een moskee is vergunningsplichtig en moet een bestemming
“gemeenschapsvoorziening” hebben)?
3/
welke andere contacten zijn er tussen het stadsbestuur en het bestuur van de
VZW die gevestigd is in de Boezingepoortstraat?
4/
is de stad van plan nu ze op de hoogte is van de plannen van de VZW om zelf
stappen te ondernemen in de richting van de VZW?”

Op
de vragen 1,3 en 4 was het antwoord: Neen
Op
vraag 2 kreeg ik te horen dat er een andere procedure van kracht is.

Voor
mij waren deze korte antwoorden de aanzet voor verdere stappen: houd dus mijn
blog en de sociale media maar in de gaten…