Sedert
het najaar van 2010 volg ik de Almadinah Almoenawarah vzw met argusogen op. In
januari 2011 had ik als gemeenteraadslid een schriftelijke vraag gesteld aan
het Ieperse Schepencollege over de werking en eventuele samenwerking met de
Ieperse stadsdiensten. Ik kreeg toen als antwoord “navraag bij de diensten
leert dat er ons geen dergelijke vzw gekend is noch informatie erover
beschikbaar is. Almadinah zit ook niet als bedrijf in onze bedrijvengids”.
Aangezien ik op mijn honger bleef zitten, ben ik maar zelf op onderzoek geweest
en via de griffie van de Rechtbank van Koophandel kon ik de statuten van de vzw
inkijken.

De
jaren verstreken, de islamisering van Ieper kwam op gang en heden moet ik
vaststellen dat er in pakweg 5 jaar duidelijke tekenen van islamisering
zichtbaar zijn. Ik heb het dan niet enkel over de gesluierde dames en de mannen
met de typische baarden, vaak
getooid in lange gewaden, die je
door de straten ziet kuieren, maar ook over het opduiken van
halal-eetgelegenheden. Wat je vroeger enkel in de grotere steden zag, is
ondertussen ook merkbaar in kleinere steden en gemeenten. Het is dus niet
langer meer “een ver van mijn bed”- fenomeen.

Toen
ik deze ochtend in de Krant van West-Vlaanderen het artikel las over het feit
dat de Ieperse moslims een moskee willen, was ik niet echt verrast. Wie een
beetje bij de pinken is en met beide voeten op de grond staat, die weet dat een
gebedshuis de voorloper/aanzet is van een moskee. Dat er nu opeens vraag naar
een moskee is, toont aan dat ook de islamisering van Ieper in een
stroomversnelling zit. Mijn haren kwamen recht toen ik op de voorpagina las dat
er reeds scholen op bezoek zijn geweest in een onofficiële moskee. Ik ben
weleens benieuwd wat de ouders vinden van dergelijke bezoeken en wat daar
allemaal in de oortjes van de kinderen geblazen werd. Zelfs bij schoolbezoeken
naar een officiële moskee stel ik me vragen. Het is overduidelijk dat de islam
kost wat kost door de strot van de kinderen geduwd moet worden. Dit alles in de
hoop het multiculturele sprookje alsnog verkocht te krijgen. Hopelijk komen al
die kinderen op latere leeftijd niet in aanraking met de “verrijking” van deze
multikul. Wat ben ik blij dat ik geen schoolgaande kinderen meer heb maar wat
heb ik nu al medelijden met mijn kleinkind…

Ik
las in het artikel dat de vzw Almadinah zich inzet zodat moslimvluchtelingen
enz zich makkelijker zouden
kunnen integreren in de Westhoek , maar in diezelfde tekst vermelden ze
dat ze islamlessen en lessen Arabisch geven… Hoe vallen lessen Arabisch
te verklaren, met het oog een toekomstige integratie in de Westhoek???
Volgens de geïnterviewde, zouden hoger opgeleide mensen zich ook minder
racistisch opstellen tegenover moslims.
Uit de woorden van deze persoon kunnen we dus afleiden dat het slechts
maar de dommeriken en laaggeschoolden van de autochtone bevolking zijn, die zich
racistisch zouden opstellen tegenover de Islam… Of moeten we dit soort
uitspraken eerder zien als uiting van een übermensch ideologie binnen de
Moslimcultuur ???
Als ze zichzelf dan werkelijk zo slim en hoogopgeleid vinden, hoe
strookt dat dan met het feit dat ze hun heil zoeken in een “godsdienst”, opgebouwd
uit fabeltjes en waarin bv. de gelijkheid van man en vrouw, een utopisch begrip
is.
In
tijden van verhoogde terreurdreiging en in het kader van lopende onderzoeken
door de veiligheidsdiensten naar al deze zogenaamde achterkamermoskeeën, is het
mijn morele plicht om als islam-kritische politica deze zaak van heel dichtbij
op te volgen.

Vlaams
Belang blijft niet bij de pakken zitten en zal zich door middel van één of
meerdere acties verzetten tegen de komst van een moskee in Ieper. Wij hebben
jaren het islamitisch gebedshuis getolereerd maar zijn niet van plan dit te
doen met een moskee. Wij weigeren te dansen naar de pijpen van de moslims. Het
belangrijkste programmapunt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018
zal dan ook zijn: de islamisering van onze stad een halt toeroepen!