Skimming is het illegaal kopiëren van de gegevens van de magneetstrook van een betaalkaart, met behulp van gespecialiseerde apparatuur (skimmer). Daarnaast wordt ook vaak de persoonlijke code geregistreerd (bv. met behulp van een minicamera). Meestal worden de gekopieerde data op ‘white plastics’ (witte kaarten met magneetstrook, dit kunnen ook klantenkaarten zijn) gezet, waarmee dan achteraf geld wordt afgehaald van de rekening van het slachtoffer.

De federale politie vraagt aan de burger om waakzaam te zijn bij het gebruik van betaalterminal aan een bankkantoor of tankstation. Als preventieve tip kunnen we aanraden om bij het intoetsen van uw pincode uw andere hand te gebruiken om het toetsenbord af te schermen. Alsook wordt gevraagd aan de verantwoordelijken van bankinstellingen, tankstations en andere commerciële panden waar betaalterminals frequent gebruikt worden, om hun apparatuur op regelmatige basis te controleren. Bij het opmerken van iets verdachts aan de terminal (beschadiging, ander uitzicht dan normaal, gaatje geboord, …) wordt gevraagd onmiddellijk contact op te nemen met de lokale politie. Waakzaam zijn is de boodschap! (Bron: Info-Flash Z.O. 02/08/2010)

Ter info: Lokale Politie Arro Ieper: 057 230 500