In tegenstelling tot wat ik aanvankelijk van plan was, ben ik gisteren toch folders gaan ronddragen. En uit de reacties op het bericht van gisteren kan ik afleiden dat ik niet ongezien door de straten gepasseerd ben. Tijdens het “bussen” kon ik ervaren wat postbodes allemaal te verduren krijgen tijdens hun ronde op een winterse dag. Onvoorstelbaar hoeveel mensen hun voetpad niet ijs- of sneeuwvrij maken. Wellicht weten ze niet dat dit tot één van hun verplichtingen hoort. Daarom dat ik eens het politiereglement (dat ik van de stadssecretaris doorgestuurd kreeg op mijn vraag en waarvoor ik hem dank) hieromtrent op mijn blog plaats.

3.4 Sneeuw- en ijzelbestrijding

* Art. 3.4.1

Bij sneeuwval en ijsvorming moet op de openbare voetpaden voldoende veilige doorgang gemaakt worden.

*Art. 3.4.2

Bij bestrijding van sneeuw en ijs mogen geen zouten gebruikt worden die niet langs natuurlijke weg worden afgebroken.

*Art. 3.4.3

De sneeuw en het ijs mogen bij het wegruimen niet op de openbare weg worden gebracht, doch wel op de uiterste rand van het openbaar voetpad, zodanig dat het verkeer geen hinder ondervindt en voldoende openingen worden gelaten voor het afvloeien van dooiwater.

Autobushalten, brand- en rioolputten moeten vrij blijven.

*Art. 3.4.4

Zolang het vriest, is het verboden water te gieten of te laten lopen op de openbare weg of voetpad.

*Art. 3.4.5

Hoger vermelde verplichtingen vallen ten laste van de bewoner, de gebruiker en in laatste instantie op de eigenaar van een binnen de stad gelegen gebouw of onbewoonde eigendom.

*Art. 3.4.6

Indien het gebouw niet bewoond is, vallen deze verplichtingen op de eigenaar. Indien de eigenaar of huurder een maatschappij is, vallen deze verplichtingen op hem die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van deze maatschappij, tenzij hij uitdrukkelijk daarvoor een andere verantwoordelijke persoon aangeduid heeft. Is het gebouw een appartementsgebouw, dan berusten deze verplichtingen op dezen die op de gelijkvloers woonachtig zijn, of op de eerste verdieping, indien het gelijkvloers onbewoond is, tenzij het reglement van inwendige orde een andere verantwoordelijke daartoe heeft aangeduid.

Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen, valt deze verplichting ten laste van de besturen van wie het gebouw eigendom is of die er het beheer over hebben.

Ziezo, zeg nu nog eens dat je niet weet dat het voetpad voor je deur ijs-en sneeuwvrij MOET zijn. Enne…als je buur wegens ziekte of ouderdom deze klus niet zelf kan klaren: wees behulpzaam en help hem of haar want ooit komt de dag dat jezelf zal moeten rekenen op hulp van anderen en dan zal je ook graag geholpen worden!