Tussen de regenvlagen door en in de snijdende wind ben ik gisteren de laatste folders voor de drug-info-avond gaan verdelen. Ik had dit zo gepland dus moest dit gebeuren want anders zou mijn “dagplanning” overhoop liggen. Ik ben iemand die met dag- en weekschema’s werk want ik moet vaak aan zoveel kleine dingen denken, dat ik genoodzaakt ben alles te “programmeren”. Wellicht zal het ook wel in mijn aard liggen want als iemand me om raad of daad vraagt, dan kan ik zelden neen zeggen. Het is me al vaak overkomen dat ik bij mezelf denk: “Nancy, je hebt je weer iets aangetrokken hé”. Maar ach, ik weet hoe verlossend het kan zijn wanneer je bijvoorbeeld tegen iemand je hartje kan luchten of wanneer je de bevestiging krijgt dat je er niet alleen voor staat. Net zoals ik één (ja, slecht één) vertrouwenspersoon heb, wil ik dit ook zijn voor anderen.

Na het ronddragen van de folders ben ik dan wat boodschappen gaan doen en heb ik dan nog mijn huisje gepoetst. Alles in een versneld tempo want ik wou met alles gedaan hebben tegen dat mijn man thuiskwam van zijn werk. Na het avondeten ging ik naar de voorstelling van het actieplan partnergeweld van de politiezone Arro Ieper. Hoofdcommissaris Luc Deyckere besprak de evolutie van het fysiek geweld binnen de gezinnen en kwam tot besluit dat er in onze politiezone een verdrievoudiging is van het aantal aangiften van dergelijke feiten binnen een periode van amper vier jaar. Deze verontrustende cijfers moeten ons toch eventjes doen stilstaan bij onze huidige samenleving. Daarom dat er van 25 november tot 6 december een campagne loopt tegen geweld in het gezin. Draag daarom tijdens de campagne een wit lintje als teken om nooit geweld te plegen, nooit geweld oogluikend toe te laten, nooit excuses te zoeken voor de geweldplegers, nooit te denken dat slachtoffers “erom gevraagd” hebben, nooit geweld te verzwijgen, nooit anderen aan te zetten tot geweld. Deze lintjes zijn onder andere te bekomen op het politiekantoor. Er is ook een rondtrekkende tentoonstelling rond partnergeweld en die is vanaf vandaag te zien in de bibliotheek van Ieper. Wie te maken heeft met partnergeweld kan dit melden aan de politie Arro Ieper via 057 230 500.

Na deze toelichting was ik blij dat ik naar huis kon want ik besef hoe gelukkig ik me mag wanen want ik heb een gelukkig gezin en een ware thuis…